петък, 17 ноември 2017 г.

Новолуние в Скорпион: Най-тъмно е преди разсъмване


На 18 ноември , в 13,40 бг време, Слънцето и Луната ще направят годишната си среща в царството на Скорпиона, за да поставят началото на нов слънчево лунен цикъл,с акцент разбира се върху темите на домакина. Популярния образ на Скорпиона е класически свързан с трансформацията, което предполага, че през следващите седмици ще имаме условия за осъществяване на промяна. Освен това, за Скорпион, като представител на водната стихия са присъщи особена емоционалност и вродени способности за дълбоко интуитивно разбиране на света, поради което бихме могли да бъдем захранени с проницателност, внезапни прозрения и открития за неизвестни и непознати до сега качества - наши собствени, на хора от обкръжението ни или на аспекти на реалността.

При все цялата си мистичност обаче, Скорпион е фиксиран и доста рационален, поради което с присъщата скоприонска проницателност обслужва съвсем конкретни теми, като например финансовите взаимоотношения и всички видове обмен на ресурси и енергия, включително сексуалния обмен, задълбочени изследвания и разследвания на факти и обстоятелства намиращи се под повърхността, но влияещи директно на реалността, страховете, кризите и психичните модели, тайнствените механизми на трансформация поддържащи живота, окултните знания и практики. Като цяло, енергията на Скорпион е дълбока и интензивна, понякога дори жестока в непримиримата си битката с всичко, което възпрепятства и противоречи на еволюцията, включително и с живота, когато е лишен от жизненост и съзидателност, поради което тук намират място и всички теми имащи близко отношение със Смъртта.

Така най-съществения акцент през този лунен месец ще бъде реформата. Още по-силни указания за нея поставя факта, че всъщност това новолуние представлява средната точка между миналия (августовски) и бъдещия(февруарски) сезон на затъмненията, протичащ в момента по оста Лъв-Водолей. Тази средна точка отбелязва критична фаза, с потенциал да ни преведе през прага към бъдещето. Пресичането на прага обаче, ще изисква сериозни реформи. Така че крайно напрегнатия потенциал на това новолуние, указва необходимостта от голяма промяна, според която реалността следва да се промени кардинално и необратимо. По скорпионска логика, това би следвало да означава готовност нещо за винаги да си отиде от живота ни, а нещо ново да започне да го пренаписва върху чист бял лист. При това, прехода може да се окаже радикален и безкомпромисен, без да ни остави възможност да се върнем назад. И разбира се, тук се нуждаем от високите потенциали на скорпионската природа, а именно максимално самообладание, самоконтрол и лична отговорност.

И тъй като фазите обслужващи съдбоносните процеси генерирани от затъмненията, не се фокусират в един ден, а обхващат период от време, вероятно мнозина от вас вече са забелязали че се намираме в разгара на сложен период. Той изисква да се потопим под повърхността, да проникнем в скритите механизми на които се подчинява реалността, а и собствената ни психика. Някои са вече изправени пред сложни и важни промени, други преживяват кризи обезсмислящи усилията им да съхранят целостта на разпадащи се форми, трети преживяват прераждане на отдавна забравени житейски сюжети. Недостатъците на другите и на света като цяло в този момент се усещат особено остро и пораждат бурно раздразнение, деструктивни психологически състояния и реакции. И всичко това е нормално и напълно в реда на нещата. Остава ни просто да си напомняме по-често, че хората и въобще обкръжаващата ни реалност са просто огледало, което ясно показва онова, което отхвърляме и не приемаме в себе си. Подтиснатите и изкривени аспекти на личността, осъдени и дълбоко заровени в психиката, и въобще всички табута, са присъщи на природата на Скорпион.  Но също така, именно сега ние можем да разберем дали и доколко умело сме успели да балансираме процеса на взаимобмен с обкръжаващата ни среда, да открием и променим нежеланите сюжети в собствения си живот, да премахнем пречките да преодолеем табутата.

Разбира се, както винаги този процеси имат деструктивен и конструктивен сценарий.

Новолунието очертава сам по себе си стресов период, който може да ни дезориентира, в който грешките са по-скоро правило, отколкото изключение, поради емоционалната неустойчивост и повишеното чувство за безпокойство. В деструктивния, можем да прекрачим прага, полагайки в основите на нашето бъдеще драматични противоречия, породени от разрушителни процеси в партньорските взаимоотношения, социалните и професионалните ангажименти, и личния статус. Техните последствия ще се проявят през януари-февруари 2018. В конструктивния, можем да поставим сами началото на нов етап чрез концентрирана активност насочена към преобразуване на реалността в желано от нас направление. В този случай бихме могли да осъществим значителна промяна, чиито първи ефекти отново ще наблюдаваме в началото на следващата година.Така новолунието поставя начало на един двуседмичен период, в който бихме могли да потърсим отговорите на жизненоважни въпроси, да направим практически стъпки към вътрешна или външна, но задължително генерална житейска промяна. Важно е да осъзнаем че сме изправени пред процеси, изискващи промяна именно в най-устойчивите ни навици, представи, убеждения и житейски конструкции и вероятно да се откажем от всичко, което до този момент е било източник на увереност и защита. Важно е също да приемем, че промяната би обслужила целта си, само ако я насочим към вътрешните механизми стоящи в основата на външните проявления, а това ще изисква преразглеждане на принципите на взаимодействие с околните, най вече по отношение на обмена на ресурси, материални и нематериални ценности.

При всички положения, в дните около новолунието ще се нуждаем от максимум самообладание и самоконтрол, тъй като опасността от конфликти и критични ситуации е съществена, а способността да се насочва енергията в конструктивна посока занижена. Затова пък границата между съзнателните и безсъзнателните процеси ще бъде почти нищожна, поради което с лекота ще можем да разпознаваме гласа на интуицията и знаците на Съдбата. Бъдете внимателни-отговорите на най-важните ви въпроси могат да се явят под най-причудливи форми.

Свързани статии
Затъмнението в Лъв - извън пределите на безопасността
Сезонът на затъмненията
Пълнолуние на сянката

четвъртък, 26 октомври 2017 г.

Среща

На този ден бе нашата среща
Бе тихо, късен следобяд.
Влетя във стаята, поседна там отсреща уж, 
а всъщност тайно във живота ми се настани
Сърцето преобърна се смутено,
завинаги,  а всъщност целия ми свят.
Запомних  първо аз очите,
и тъмната им мъжка страст.
Те жадно питаха за всичко,
безмълвно ми говореха...какво?
И леко тръпнещата ти усмивка
прониза цялото ми същество.
Тогава твойта длан гореща
докоснах и останах в плен.
Забравена цигарата изгасна.
Притихна вечерта навън.
Три часа неусетно отетяха,
не в разговор, а в цветен сън.
Такава беше първата ни среща.
...и неизбежно ни събра.
Магия, приказка необикновена
следа безкрайна във живота ни насрещен
и разказ със отворен край


четвъртък, 19 октомври 2017 г.

В интерес на справедливостта за новата Луна

Съвпадът на Слънцето и Луната тази нощ, 19.10, 22,12ч. поставя началото на нов слънчево-лунен цикъл, който ще ни фокусира в темите на Везни, а именно сътрудничеството, партньорството, социалните взаимоотношения, справедливостта, изкуството и естетиката, дипломацията и съгласуването на личните интереси с чуждите. Най-ярък отпечатък върху новия слънчево-лунен цикъл поставя Уран, причакващ още от вчера във воюващата противоположна позиция. А това означава, че всички гореизброени теми могат да се проявят в живота ни чрез неочаквани и парадоксални обрати, обстоятелства и ситуации. Такива условия обичайно рефлектират върху нас с повишена раздразнителност, колебания в настроението, категоричност преминаваща в склонност към необмислени постъпки и радикални решения, както и завишени претенции за лична правота, лична свобода и независимост. В този момент би било разумно сами да си наложим ограничения на скоростта на действия и повече сдържаност, особено в дните на балзамична Луна, преди  първия Лунен сърп да се появи. Ще го очакваме в събота вечер.

При определи условия обаче, неочакваните и парадоксални ситуации, могат да ни бъдат и полезни. На първо място, се нуждаем от вътрешна готовност за промяна и обновление, от възприемчивост към нови идеи, от умение да използваме нестандартен, новаторски подход за разрешаване на възникващите ситуации. На второ място, подобен акцент върху новолунието подчертава още повече необходимостта от поддържането на баланса между сътрудничеството и личната независимост. На карта е заложен успехът на съюзите, които са важни за нас, чието съхраняване е възможно само при открито и справедливо взаимодействие, повече свобода и доверие. Подобен обмен изисква висока степен на емоционална зрялост и осъзнатост, че съюза и личната свобода не са взаимно изключващи се понятия. Особено ако съумеем да съхраним и интегрираме индивидуалните качества на личността си във връзката, без да губим идентичност. Не са изключени непредвидени разриви под въздействието на моментни емоции и настроения дирижирани от неспокойни умове, а възстановяването на взаимоотношенията в последствие би могло да се окаже изключително трудна задача. Поради което е необходимо съзнателно поддържане на спокойствие и въздържание от необмислени постъпки.

Съществен акцент поставя и съвпада на Юпитер и Меркурий, който ще бъде подчертан и допълнително активиран от предстоящия само след дни нов Слънчево-Юпитеров цикъл. Във всеки случай, обичаните ни възгледи и представи за света, за себе си, за социалните ни роли, сега могат да се окажат подложени на съмнение и преоценка, за да се освободим от предразсъдъци и нежизнеспособни представи, които повече не могат да обслужват актуалните жизнени програми. Измененията ще бъдат фокусирани преди всичко в лични, делови и социални взаимоотношения и със сигурност са орисани да имат далеч по дълбок и интензивен характер, отколкото осъзнаваме в момента. По тази причина би било добре да ги съгласуваме с фундаментални ценности, тъй като те наистина ще изискват истинска, а не показна промяна. Ако откликнем доброволно и с позитивна нагласа на изискванията на времето, пред нас биха могли да се открият нови конструктивни възможности за развитие и обновление в партньорския и социалния обмен. А в случай че предпочетем да съхраним старите си представи и убеждения, с убеждението, че онова което се случва не е повод за промяна във възгледите и нагласите ни, трябва да бъдем готови за последващ сблъсък със скрити, дълбоко потискани и отричани вътрешни противоречия и конфликти, които евентуално ще се проявят чрез разгръщането на драматични ситуации и сюжети в живота ни през следващите месеци.

За да неутрализираме възможните негативни влияния на периода, в дните между 18 и 21 октомври, е разумно да насочим енергията си към доброволно осъществяване на така или иначе необходимите и обичайни за есента промени, към освежаване и провеждане на оздравителни процеси във взаимоотношенията, чрез предоставяне на повече лично пространство, кредит на доверие и свобода на изразяване, чрез промени в начина на живот, или такива насочени към предприемането на дългосрочни мерки за трайно подобряване на естетическите условия на битието, здравето и външния вид.

четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Новата приказка на Марс и Венера

В доста сложна астрологична атмосфера, на 5 октомври, в 19-тия градус на тропическата Дева, започва новия цикъл на обмен между Марс и Венера. На фона на пълнолуние, което само по себе си задейства процеси на кулминация и развръзка в сюжети касаещи взаимоотношенията, в условията на ограничаващи рамки наложени от Сатурн, архетипните любовници ще се опитат за пореден път да ни разкажат приказката която започва с "Желая" и продължава с "Решил съм да имам". И тази приказка започва във време, в което героите съвсем не се намират в силата и радостта си, напротив, подвластни  на автоматични, неосъзнати и неконтролируеми реакции, могат да заложат деструктивно развитие на сюжетите или напротив-решителен отказ от правила и митове, които обслужват общите, чуждите, но не и личните интереси. Но нека първо ги представим.

Познаваме Венера най-вече по повод срещи и преживявания с любовта, взаимоотношенията, парите и ресурсите, а така също и с красотата, изкуството, удоволствията, притежанията, хармонията, баланса и умереността. Всички тези качества приписвани на Венера обаче, са не толкова основни принципи, колкото следствие от проявленията на нейната архетипна природа. Защото на по-дълбоко ниво, Венера създава и обслужва вродената и придобита система от ценности и приоритети които ни помагат да направим избор. Много е просто. Ние придаваме субективна ценност на онова, което желаем да притежаваме и което смятаме че ще ни направи щастливи, ще ни донесе удоволствие и удовлетворение. Поради което, съвсем логично асоциираме Венера с теми като собственост, ресурси и всичко което наричаме желано и приятно и представлява за нас източник на удоволствие. По тази причина свързваме Венера на първо място със взаимоотношенията и парите, като първични категории обслужващи удовлетворението от живота. Ценностите обаче, се явяват онзи безусловен ориентир в ситуации на избор, който се налага да използваме както в ежедневно-битови, така и в глобални или съдбоносни ситуации. В крайна сметка, онова което ни обединява, или напротив разграничава от другите хора е именно нашата ценностна система. Харесваме и одобряваме онези които я споделят и напротив-както е известно, всички конфликти от махленските свади до глобалните войни възникват именно поради различия и противопоставяне на система от ценности. По този начин, Венера поема тежестта да обслужва не само взаимоотношенията и съюзите , но и раздорите и съдебните спорове.

Марс е също добре познат. Той притежава онази динамична енергия която ни подтиква към активност насочена навън, за да могат вътрешните ни импулси пробудени от желания и приоритети да постигнат резултат. Въплъщенията на принципите които обслужва Марс във вътрешната и външна реалност са многобройни и с широк диапазон. От деструктивните прояви на активността като агресията, конфликтите, насилието и борбата за надмощие до по неутралните и конструктивните при които активните действия са свързани със себеизразяването, постигането на значими цели и ценности, изява на личността и заложените в нея потенциали във външния свят, както и взаимодействието с него, волята да правиш добро и да му служиш. Известно е, че в повечето случаи акцентът се поставя именно върху деструктивните качества на Марс, наречен "малкото зло", (за голямото ще стане въпрос по-късно) поради широко разпространената сред човечеството зараза с ниска степен на съзнателност. И наистина човешката история е пълна с борби за надмощие, за заграбване или отнемане, т.е за постигане на желанията със средства на насилие и агресия. Парадоксално, но дори и да искаме да променим реалността, без Марсианските принципи трудно бихме могли да го сторим и дори да обслужваме най-висши добродетели и идеали, се налага да ги превърнем в цели и да си послужим с него. А на личностно ниво, само от нас и степента на личната ни осъзнатост, зависи по какъв начин ще си служим с марсианските принципи в живота си.

Поради всичко това, ако Венера обслужва Справедливостта, то Марс е нейното оръжие-Правдата.

Марс и Венера описват двата полюса на диалога Аз-Ти (другите). Съответно, всичко което се проектира по тази ос - взаимоотношения с обкръжението, взаимоотношения с противоположния пол, моите-чуждите ценности, моите-чуждите ресурси, се намира под влиянието на цикличните срещи между Марс и Венера и взаимоотношенията между тях. Всички видове взаимоотношения, се основават на взаимни очаквания , свързани с потребността да реализираме своята система от ценности. В същото време, в процеса на взаимодействие с околните ние обменяме същите тези ценности и разбира се ресурси (енергийни, материални, психични и емоционални). Много често, причината за криза и провал във взаимодействието ни с околния свят, се оказва именно отсъствието на ясно дефинирана и здрава ценностна система, лежаща в основата на венерините отговорности във взаимоотношенията. Когато не знаем какво в крайна сметка желаем, не осъзнаваме критериите които мотивират изборите ни и се затрудняваме да разберем какво всъщност можем да предложим на света, за да участваме в ефективен взаимообмен, във взаимоотношенията ни настъпва хаос. Така навлизаме в порочен кръг, в който непрекъснато се въвличаме във взаимоотношения с неясен смисъл, които неизбежно ни поднасят разочарования и болка.

Както стана ясно, въпреки че Марс е сигнификатор на борба и конфликти, всъщност захранва онази инициатива, която е необходима за да постигнем желанията, генерирани от ценностната ни система. Когато двама човека се срещат, освен всичко друго се срещат и два марсиански принципа, които се опитват да получат един от друг определени ценности и ресурси.Често встъпвайки във взаимоотношения, ние не се и замисляме заради кои свои ценности другите избират да си взаимодействат с нас и какъв ресурс очакват да получат. Предпочитаме да акцентираме върху това което желаем и очакваме да получим ние самите. Освен това, предлагайки нещо, в замяна очакваме то да бъде оценено като изключителна ценност. По този начин неосъзнатите марсиански отговорности също добавят хаос и проблеми в нашите взаимоотношения. И не на последно място Марс и Венера като универсални символи на мъжкия и женския принцип на по-дълбоко равнище определят особеностите във съотношението (баланс или дисбаланс) между мъжкото и женското начало у всеки от нас, а на външен план се проектират в нашите отношения с противоположния пол.

И сега, на прага на новия Марсово - Венерин цикъл, всички изброени вече теми и проблеми попадащи под юрисдикцията на Марс и Венера и свързаните с тях житейски сюжети се преразглеждат и предопределят. На практика, в началото на този цикъл, ние полагаме основите или посяваме семената на ценности и намерения, които ще поливаме и отглеждаме през следващите две години. Сега се определят и особеностите във взаимообмена (в това число и материален) с външния свят и обкръжението, от гледна точка на взаимно полезния обмен. И не на последно място замесваме закваската на нов цикъл на развитие във взаимоотношенията-лични, социални и делови.

И както при всяка среща обстановката и условията са почти толкова важни колкото и настроението и целите на участниците в нея.

И така, имаме две кулминации - в Слънчево - Луния (Пълнолуние) и в Слънчево - Меркуриевия (горен съвпад на Меркурий със Слънце) цикъл, имаме и ограничаващите условия на Сатурн, и всички те поставят важен акцент върху сътрудничеството, партньорството и взаимно изгодното взаимодействие с другите. Внимание както винаги изисква  Сатурн, който поставя условия, за да даде благословия или присъда. Ако не изследваме внимателно и прецизно текущите ситуации, касаещи марсово-венерианските теми, а също и реакциите си по отношение на тях, ако не положим съзнателни усилия за да балансираме интересите, едва ли ще можем да замесим здрава закваска и да вложим конструктивен смисъл в новите или обновените сюжети. Настоятелното изискване на настоящия момент е пълна осъзнатост. Още повече, предвид обичайните по време на пълнолуние емоционални изблици и импулсивни реакции, с потенциал да посеят семената на бъдещи деструктивни сюжети, които на по късен етап ще повлияят на хода на развитие на целия двугодишен сценарий.

Обръщам внимание, че нищо не се случва просто за един ден, но в дните около 5 октомври, както и две седмици преди и след това, новите сюжети и сценарии във взаимоотношенията ще се формират и вече се формират, при сложни условия и обстоятелства.

В деструктивинте варианти, между нас и другите ще се издигат стени, ще растат взаимни претенции, отчуждението и тежестта на практически и битови проблеми ще рушат взаимоотношения, които макар и градени с години, вече губят своя смисъл. Далеч нерядко ще наблюдаваме тенденцията личните ценности да бъдат положени в жертва на практическата целесъобразност, заради "Трябва", "длъжен съм", което неизбежно ще носи разочарования от себе си и другите. Във всеки случай, суровата реалност ще подложи на проверка за устойчивост съществуващите взаимоотношения. Те, както и сега възникващите могат да бъдат формирани при изначално нереалистични позиции и стереотипи, натрупали вече опита на грешките. Ако причините за тези грешки не са осъзнати и отстранени, то новия Марсово-Венерин цикъл, ще ни предложи още по-болезнен опит, който още в средата на октомври, може да се материализира под формата на проблеми, кризи и драматични ситуации.

В по-щастливия вариант на приказката, можем да използваме натрупания опит за активна вътрешна работа-да ревизираме и преподредим ценностната си система и вътрешните си правила, които определят нашите взаимоотношения с другите и взаимодействието ни с външния свят. Ще се наложи да поемем отговорност за случващото се в тези житейски сфери, за да можем осъзнато и съгласувано със личните си дългосрочни цели, да внедрим в практическата реалност желаните от нас алгоритми на взаимоотношения. В този случай, може да получим възможност да проявим своята индивидуалност при успешно взаимодействие с околните и да реализираме совите идеи и интереси в условията на партньорство и сътрудничество. Отчитайки астрологичния фон, новите сюжети така или иначе ще бъдат свързани с практически ангажименти и дела, както и със сериозни и дългосрочни цели и отговорности, а понякога и със сериозни ограничения. Последните могат да бъдат наложени както отвън, така и отвътре, като отражение на собствените самоограничения и вътрешни отговорности пред самите себе си.

Тези, които се стремят съзнателно да повлияят на качеството на взаимоотношенията и взаимообмена в живота си следва да подходят максимално осъзнато към всички ситуации в текущия период, към своите избори, реакции и дори мисли. Особено внимание изисква всичко случващо се във взаимоотношенията с другите, защото ситуациите в които се въвличаме, изборите които правим и отговорностите които поемаме стават залог за постигането на съзидателни и успешни взаимоотношения в бъдеще.

Какво практически можем да направим?

Влиянието на Сатурн, за мнозина ще създаде условия на сурова проверка на финансовата стабилност и отношенията не само в текущия период, но и в целия двугодишен цикъл. Подтиснатост, емоционален дискомфорт, неувереност в чувствата на партньора и във взаимоотношенията като цяло, охлаждане и дори отчуждение. В този период е необходимо да се въздържаме от рязка размяна на взаимни обвинения и радикални решения, касаещи взаимоотношения които желаем да съхраним. Необходимо е да признаем и приемем неприятни аспекти на реалността, да се откажем от някои свои претенции, за да дадем възможност на взаимоотношенията да продължат да съществуват. Като цяло, периода е неблагоприятен за нови срещи и запознанства. Взаимоотношенията възникващи сега ще се окажат проблемни и ненадеждни. Ролята на външните препятствия (родители, материални обстоятелства, предразсъдъци, обвързан вече партньор) нараства. Обърнете внимание на възрастните хора в обкръжението си, тъй като липсата му в този период би могло да се възприеме болезнено. Не са изключени и финансови затруднения, а на изследване подлежат финансовите ни задължения, дългове и недостици. Крайно необходимо е да подхождаме към тях със здравословен прагматизъм и да се въздържаме от инвестиции, вземането и даването на заеми, създаването на нови делови партньорства и подписването на дългосрочни договори.

Не се колебайте да потърсите съвет и препоръка от интимния партньор, какво по негово мнение трябва да се подобри във взаимоотношенията ви. Ако сте по-безстрашни продължете по-нататък и попитайте себе си. В деловите отношения бъдете дипломатични, честни и справедливи. Помислете каква е ситуацията в личните отношения и какво може да ги изведе до ново ниво на развитие. Материализирайте това липсващо условие в конкретна постъпка. Едно символично действие би могло да положи стабилен фундамент на новия етап във взаимоотношенията. Постарайте се да анализирате ситуациите не само от ваша гледна точка, но и от позицията на партньора. В материалния взаимообмен, наблюдавайте привличате ли сега изгодни сделки, или напротив трябва да загърбите интересите си в полза на общи цели, нараства ли притока на клиенти или напротив - наблюдавате застой, какви точно клиенти привличате.  И разбира се както стана ясно акцент поставя самоконтрола, затова си задайте въпроси, а отговорите търсете тук и сега.


 • Кого определям за себе си като желан партньор? Какво е неговото мнение за мен? Кои мои черти се отразяват в него?
 • Какво е ценно в тези взаимоотношения именно за мен?
 • Какво ще отдам и ще получа в тези взаимоотношения?
 • Имам ли врагове и враждебно настроени към мен хора?
 • Кой ми помага?
 • Искам ли да си взаимодействам с някого/света сега или напротив копнея за усамотение?Защо?
 • Отдава ли ми се/имам ли възможност да общувам с лекота? Защо?
 • Какви избори правя?
 • Харесвам ли това което избирам?
 • Ако не ми харесва това което избирам, защо правя този избор? Кой/какво ме принуждава?
 • От какво се ръководя когато правя своя избор?
 • Какво в моя избор е ценно именно за мен?
 • Имам ли достатъчно клиенти, договори,сделки, контрагенти?
 • Ценя ли онова което имам и как бих могъл да го съхраня и подобря?


Изключително важно е да бъдете честни към себе си и да търсите отговорите отчитайки обективните условия и текущи ситуации. Аз, тук и сега. Не в миналото, не в бъдещето и не под влиянието на семейни и групови ценности, модели и очаквания. Ако сте наясно какво желаете именно вие сега, ще можете да го постигнете в бъдеще.

Успех!

Свързани статии


понеделник, 4 септември 2017 г.

Пълнолуние на Истината

На прага на есента, съзнателно или принудително се налага да се настроим на честотите на сдържаната "девича" енергия. Живота ни връща към ежедневните задължения, обичайния ред и рутината и изисква от нас да проявим делови качества, практичност, акуратност и най-вече способност и умение да държим живота си на фокус. Дали и доколко ги притежаваме ще стане ясно много скоро по време на Пълнолунието в празничния 6-ти септември / 10,02 ч./ . А притежаването им е изключително актуално и дори живото спасяващо, предвид размиващото същия този фокус влияние на Нептун, инатливото настроение на стационарния Меркурий и все още пораждащото съдбоносни обрати влияние на Слънчевото затъмнение. И ако сме си помислили че вече сме видели, разбрали и преживяли всичко, именно в седмицата 4-10 септември, ще ни се наложи често да си припомняме народната мъдрост че "Пилците се броят на есен".Подовете от августовските събития също.

Пълнолунието винаги довежда процесите до максимална реализация, поставя естествен финал на онези от тях, достигнали до своята зрялост, поднася резултати, хвърля светлина на онова което до този момент е останало в сянка и често ни принуждава да си отворим очите за онова, което до този момент умишлено сме избягвали. Така е и този път, дори нещо повече. Пълнолунието ще освети ситуациите темите и житейските сфери, в които проблемите се дължат на собствените ни илюзии и нежелание да видим и приемем истината. Едни ще поставят точка на важни житейски сюжети, други ще се сбогуват с надежди и хора които дълго са обслужвали представите им за настоящето и бъдещето. Трети вероятно ще получат настойчива покана от живота или собствената си съвест да преразгледат наскоро взети решения или да коригират допуснати грешки. Във всеки случай, небето ни поднася финална възможност да видим и осъзнаем действителността и да приемем реалността такава каквато е.

Дали ще го сторим е въпрос на избор. А и никой не ни обещава, че прозренията ще ни се отдават с лекота, или че ще постигнем дори да искаме така желаната яснота. Нептун е коварен съблазнител и следва да внимаваме да не заменим една илюзия с друга. Най-съблазнителното му предложение ще ви обещае да ви спаси от натрапчиви мисли , емоционални състояния и страхове с помощта на безобидни алтернативи да отклоните вниманието си, да срещнете мечтата си, да избягате от истината и да се потопите в изкривената илюзия за себе си и за света, или да си осигурите поне миг отмора, удоволствие и утеха.

И така, в най общ смисъл нептуновото влияние на фона на меркуриевата стационарност, може да се опише като банална изява невнимание и липса на фокус подхранени от копнеж за бягство от действителността и истината за себе си. Във взаимоотношенията ефекта ще се проектира под формата на недоверие, в делата с хаос и застой, нечисти мотиви и приемане на желаното за действителност. Разумно би било през тази седмица да отдадем предпочитания на проверените хора и проверените чувства. Да не потискаме тихия глас на съвестта, да не бягаме от чувството на дълг към себе си и другите, и категорично да се въздържаме от интриги и манипулативни сценарии. И най-вече да държим спасителния фокус на Дева, проявени в здравият смисъл, практичния подход и рационалните аргументи на Меркурий

Меркурий сам по себе си ще оформя в реалността ситуации изискващи да въведем нови модели и навици, адекватни на вече осъзнатото и преживяното. Вероятно ще се наложи да преразгледаме някои планове и представи, и да нагодим обстоятелствата в живота си в съответствие с новите задачи и сценарии възникнали през август. Указанията за необходимите промени вече са дадени, а бъдещият ни успех зависи от готовността с която осъществяваме промяната и най-вече от това как сме реагирали -конструктивно или деструктивно. Променили ли сме нещо за да запазим и съхраним онова което е ценно за нас, или напротив пожертвали сме ценното за да запазим себе си непроменени. И предвид че небесният вестител ще се позастои в точката на неотдавнъшното слънчево затъмнение, можем да интерпретираме този застой като последна възможност да поправим грешките на миналото, за да прекрачим свободни в бъдещето. Съвпадение или не, решенията изборите и събитията в тези дни не само ще поставят финал на промяната потекла през август, но и ще определят сюжетите които ще се развиват в живота ни в бъдеще. Невидима или съвсем реална ръка сега завърта колелото на Съдбата, а за нас остава възможността и отговорността да отхвърлим вече доказалите се като деструктивни или просто неработещи сюжети, представи и поведение и да потърсим нови, по-добри алтернативи.

Колкото до начинанията и новите сюжети, разумно е да не прибързваме с тях. Докато Меркурий не излезе от ретроградната си примка около 19 септември, активните действия, новите начинания и житейски проекти са със съмнителен изход. Ако не овладеем жаждата за промяна и импулса незабавно да пристъпим към конкретни дела, което е по-скоро правило отколкото изключение в дните около Пълнолуние, след изхода от примката е възможно вместо пред ново начало да се окажем изправени пред необходимостта да поправяме грешките си.

И така от една страна се намираме в период на важни промени, от друга ни се налага да се ориентираме в условия на неопределеност, с ясното съзнание че събитията няма да се развиват така както сме очаквали, но затова пък ще имат сериозно присъствие, развитие и роля в бъдещето ни. На помощ ни идва съзнателният отказ от заблуди и самозаблуди, приемането на необходимостта от изменения, гъвкавостта и готовността за промяна в поведението и представите съгласно променените вече обстоятелства и безусловната честност към себе си и другите. Бъдете внимателни и съвестни в решенията и изборите си. И като добър стопанин с любов и вяра в бъдещето, внимателно и отговорно положете основите на тези нови сюжети, идеи, навици, планове и проекти, които ще ви помогнат да се проявите в качеството си на истински творец на собствената си Съдба.

неделя, 3 септември 2017 г.

Корпус Херметикум / Пимандър към Хермес

Втора книга: Пимандър към Хермес


1.   Пимандър: "А сега бъди тих, о, Хермес Трисмегист, и запомни добре това, което ще ти кажа. Аз ще ти кажа сега това, което имам в ума си."

2.   Хермес: "За Бог и Всемира е говорено много и от всички възможни страни, но въпреки това мненията си противоречат, така че аз не можах да разбера в тях истината. Желаеш ли, о, Господи, да ми обясниш това? Защото само на твоето откровение ще повярвам."

3.   Пимандър .: "Слушай тогава, сине мой, каква е истината за Бог и Всемира. За Бог, Вечността, Всемира, Времето и Възникването.

4.   Бог създава Вечността, Вечността създава Всемира, Всемирът създава времето, а времето създава възникването, раждането.

5.   Доброто, Красивото, Блаженството и Мъдростта заедно оформят същността на Бог; същността на Вечността е непроменливост; същността на Всемира е порядък; същността на времето е променливост; същността на възникването, на раждането е живот и смърт.

6.   Духът и Душата са активните, изявяващи се сили на Бог; непреходността и безсмъртието са въздействията на Вечността; завръщането към съвършенството и освобождаването от природата са въздействията на Всемира; нарастването и намаляването са въздействията на времето, възникването има за въздействие качеството.

7.   И така, Вечността е в Бог, Всемирът е във Вечността, времето е във Всемира и възникването е във времето.

8.   Докато Вечността почива около Бог, Всемирът се движи във Вечността, времето протича във Всемира и възникването се ражда във времето.

9.   Следователно Бог е първоизворът на всички неща, тяхната същност е Вечността, а Всемирът е тяхната материя.

10.   Вечността е потенциалната сила на Бог. Делото на Вечността е Всемирът, който не познава начало, а непрестанно възникване по въздействието на Вечността. Затова нищо, което е във Всемира, никога няма да премине, защото Вечността е непреходна; още по-малко някога нещо ще бъде унищожено, защото Всемирът изцяло е обгърнат във Вечността."

11.   Хермес: "Но какво е Божията мъдрост?"

12.   Пимандър.: "Тя е доброто и красивото, блаженството, всяка добродетел и Вечността.

13.   Вечността оформя Всемира в един порядък, който прониква материята с безсмъртие и непреходност. Възникването на материята зависи от Вечността, така както самата вечност пък зависи пък зависи от Бог.

14.   Съществува възникване, раждане; съществува и време, както на небето така и на земята, но те се различават по вид; на небето те не се променят и са непреходни, а на замята те се променят и са преходни.

15.   Бог е душата на Вечността; Вечността е Душата на Всемира; небето е душата на земята.

16. И Бог е в Духа; Духът е в Душата; Душата е в материята, и всички те съществуват във Вечността.

17.   Това голямо тяло, което обхваща всички тела, е изпълнено отвътре и обхванато отвън от една Душа с духовно съзнание, която е проникната от Бог, Душа, която дава живот на Всемира.

18.   Отвън: безкрайният и съвършен Живот; отвътре: всички живи творения; там горе, в небето, той се запазва непроменлив, остава вечно присъщ сам на себе си; тук долу, на земята, той причинява промените на възникването.

19.   Вечността поддържа всичко, било чрез така наречената съдба, провидение или природа, било чрез това, което на човек му харесва да вярва за тях сега или по-късно. Онзи обаче, който е създал всичко това чрез своята дейност, е Бог, изявяващата се, активна сила на Бог.

20.   Бог, чиято потенциална сила е толкова ненадмината, че нищо човешко или божествено не може да бъде сравнено с нея.

21.   Затова, Хермес, не вярвай, че каквото и да е от нещата тук долу, както и от нещата горе, би могло да бъде равно на Бог; защото тогава ще се отклониш от истината. Нищо не може да се оприличи на Вечния, на Бог, Който е едно с Всемира.

22.   Не бива също така да вярваш, че Той разделя с някой друг Своята потенциална сила. Защото, кой освен Него е Творец на живота, на безсмъртието и промяната.

23.    И какво друго би могъл да върши Той, освен да твори? Бог не е бездеен, защото тогава и целия космос щеше да бъде лишен от дейност, защото всичко е изпълнено от Бог.

24.   Затова никъде не съществува бездействие – нито във Всемира, нито в някое същество. Бездействие е една празна дума, доколкото се отнася до Твореца и до Творението.

25.   И всичко трябва да бъде извикано за живот чрез въздействието, което е свойствено за всяко място.

26.   Защото Творецът живее във всички свои творения. Той не остава специално в едно от тях и не твори специално в едно от тях, а ги сътворява всичките.

27.   Тъй като Той е една постоянно действаща сила, за Него не е достатъчно само да създава същества, но Той ги взема също и под своята закрила.

28.   Погледни сега през Мен Всемира, който ти се представя и запечатай дълбоко в себе си неговата красота – едно чисто и непреходно тяло, вътрешно силно и младо и с постоянно нарастваща сила.

29.   Виж също и седемте фундаментални свята, създадени в един вечен порядък, които заедно, но и всеки според своя собствен ход, изпълват Вечността. Виж, всичко е изпълнено от Светлината, макар че никъде няма огън.

30.   Защото любовта и сливането на противоположностите и различията са се превърнали в светлината, която се излъчва чрез изявяващата се сила на Бог, на създателя на всчико добро, на Господаря, Владетеля и Княза на целия порядък на седемте свята.

31.   Погледни Луната, предшественичка на всички тези светове, инструмента на природния растеж, който тук долу превръща материята.

32.   Погледни Земята в средата на Вселената, създадена като основа на този красив свят – хранителка и обезпечителка на всичко, което живее върху нея.

33.   Обърни внимание на това, колко неизброимо голям е броят на безсмъртните същества и колко голям е броят на смъртните, и виж как Луната се носи по своята орбита между безсмъртните и смъртните.

34. Всичко е изпълнено с душа, всички същества биват движени в зависимост от собствения им вид – едни на небето, други на земята. Които трябва да вървят надясно не вървят наляво, а онези, които трябва да останат на лявата страна не отиват надясно; които трябва да са горе, не слизат надолу; които трябва да са долу, не отиват нагоре.

35.   Че всички тези същества са сътворени, не е необходимо повече да ти обяснявам, скъпи мой Хермес: това са тела, те притежават душа и биват движени.

36.   Но всички тези същества не могат по никакъв начин да образуват една единна цялост, ако някой не ги съгласува едно с друго. Значи този някой трябва да съществува! И той трябва да бъде абсолютно Единственият.

37.   И понеже движенията им са различни и многообразни, а телата им също не са еднакви, макар че на всички заедно е дадена една скорост, не е възможно да има двама или повече създатели.

38.   Ако имаше повече създатели, единството на порядъка нямаше да може да се запази и щеше да възникне съпрничество за мястото на най-могъщия.

39.   Ако предположим, че съществуваше един втори творец за съществата, подвластни на промените и смъртта, тогава той би пожелал да сътворява също така и безсмъртни същества, а Творецът на безсмъртните би пожелал да сътворява смъртни същества.

40.   Освен това, ако съществуваха двама творци, и от едната страна има материя, а от другата – душа, тогава на кого от двамата би трябвало да принадлежи Творението? И ако двамата биха се грижили за Творението, кой би трябвало да притежава по-голям дял от него?

41.   И така, знай, че всяко живо тяло, както безсмъртното, така и смъртното, както надареното с разум, така и лишеното от разум, се състои от материя и душа.

42.   Всички живи тела са одушевени. Това, което не притежава живот е само материя, докато само душата – причината за живота, остава в ръцете на Твореца. Следователно Творецът на безсмъртните е и абсолютният Творец на Живота. Тогава Той ли е Творецът на другите живи същества, на смъртните?

43.   Не трябва ли това, което е безсмъртно и създава безсмъртието, да създаде и всичко, което принадлежи към живите?

44.   Следователно е ясно, че съществува Някой, който създава всичко това. Че той е единственият, Единният с Всемира, не се нуждае от доказателство, защото една е душата, един е животът, една е материята."

45.   Хермес: "Кой тогава е този Творец?"

46.   Пимандър : "Кой друг ако не Единият Бог!. Кой друг е в състояние да създава одушевени живи същества, освен сам Бог? Затова съществува само един Бог.

47.   Всъщност, не е ли смешно: ако разбереш, че има един Всемир, едно слънце, една луна и
една божествена природа, тогава можеш ли да мислиш, че има множество богове?

48.    Следователно Бог е, Който създава всички неща. Какво всъщност чудно има в това, че Бог създава живота, душата, безсмъртието и променливостта, след като ти самият извършваш толкова много и разнообразни действия!

49.   Ти гледаш, говориш, слушаш, миришеш, вкусваш, чувстваш, ходиш, мислиш и дишаш. Да не би един човек да гледа, друг да слуша, трети да вкусва; един да има обоняние, друг да ходи, трети да мисли и четвърти да диша? Едно единствено същество е, което извършва всичко това.

50.   Ето защо и Божиите дейности не могат да се отделят от Бог; така както ти няма да бъдеш повече живо съшество, ако престанеш да вършиш всички свои дейности, така и Бог, ако престане да върши Своите дейности, няма да е повече Бог.

51.   След като доказахме, че никое същество не може да съществува в бездействие, колко повече важи това за Бог!

52.   Ако действително би съществувало нещо, което Той не е създал, Бог щеше да бъде несъвършен, но тъй като Бог не е бездеен, а напротив – съвършен, Той е Създателят на всички неща.

53.   Ако си малко по-внимателен, о, Хермес, сигурно ще разбереш, че Бог има само една цел, а именно – да извика за живот всичко, което възниква и се развива; всичко, което е възникнало в миналото, и всичко, което някога ще възникне.

54.   Това, обични мой, е Животът. Това е Красивото, това е Доброто, това е Бог.

55.   И ако желаеш да разбереш всичко това от собствен опит, тогава наблюдавай какво става в теб, когато искаш да създаваш. В действителност, що се отнася до Бог, творческата дейност не е същата. Бог сигурно не изпитва съзнателна радост и не съществува никой, който да твори заедно с Него.

56.   И понеже действа сам, Той винаги живее вътре в Своите дела и Той самият е това, което създава – както Създател, така и създание. Защото ако неговите създания трябваше да съществуват отделени от Него, те неминуемо биха загинали, защото не биха имали живот в себе си.

57.   Но тъй като всичко живее и животът е един, Бог със сигурност е Единственият. От друга страна, тъй като всичко, както на небето, така и на земята, е живо и животът е един за всички, животът е създаден от Бог и самият живот е Бог; всичко се извиква за живот, чрез Божиите дела и животът е сливането на Духа и Душата.

58.   А що се отнася до смъртта, тя не е унищожаването на свързаните в единство неща, а прекратяване на свързващото ги единство.

59.   За това Вечността е образът на Бог; Всемирът е образът на Вечността, Слънцето е образ на Всемира, а Човекът е образ на Слънцето.

60.   Що се отнася до промяната, обикновеният човек я нарича смърт, защото тялото се разлага и животът преминава в невидимият свят.

61.   Но аз ти обяснявам, скъпи мой Хермес, че съществата, които умират по този начин, само се трансформират; всеки ден една част от света преминава отвъд, в невидимото, но съвсем не с цел да бъде освободена.

62.   В това се състои страданието на света: кръговрат и умиране, чрез това което се нарича смърт. Но един кръговрат е също така повторение, завъртане на колелото, и умирането е също и обновление.

63.   Всемирът притежава всички форми. Той не ги държи затворени в себе си, а в тях самите, и чрез формите се трансформира.

64.   Тъй като Всемирът е създаден като Вселената, какъв би трябвало да е неговият Създател? Ние не можем да кажем че е безформен! И ако Той е като Вселената, трябва да е също и като Всемира. А ако има и форма? Тогава, така разсъждавайки, той би бил по-малък от Всемира.

65.   Какво заключение трябва да направим тогава от това? Защото нашето разбиране за Бог не трябва да има пропуски!

66.   Има само един образ, който е присъщ на Бог, един образ, който физическите очи не могат да възприемат, един безплътен образ, който изявява всички форми чрез телата.

67.   Не се учудвай, че може да съшествува безплътен образ. Помисли си само за думите, които изговаряш. Същото е и с картините. Човек вижда върху тях планински върхове, които изглеждат, че се извисяват високо във въздуха, докато картините са с гладка и равна повърхност.

68.   Обмисли още веднъж по-дълбоко и по-всеобхватно, това което ти казах. Така както човек не може да съществува без живота, така и Бог не може да живее, без да създава доброто. Защото то е също като живота и движението на Бога. И Той дарява живот и движение на всичко.

69.   Към някои неща е необходимо да подходим с особено разбиране, като например към следното:

70.   Всичко е в Бог, но не като нещо, намиращо се на определено място, защото едно място е материално и неподвижно, и ако нещо притежава някъде свое място, значи това нещо няма да се движи. Нещата се изявяват в безплътното по съвършено друг начин.

71.   Ако мислиш за Онзи, Който съдържа всичко в себе си, тогава помисли преди всичко върху това, че нищо не е в състояние да ограничи безплътното, и че нищо не е по-бързо и по-могъщо от Него. Той е Безграничният, най-бързият и най-могъщият.

72.   Провери това някой път и чрез самия себе си. Заповядай на душата си да отиде в Индия, и тя ще бъде там, още преди да си й заповядал.

73.   Заповядай й да отиде до океана и тя в същият момент ще бъде там – не по начин, сякаш е предприела едно пътуване от едно място до друго, а така като че ли вече е била там.

74.   Заповядай и дори да се издигне към небето, и тя няма да се нуждае от крила. Нищо не може да я възпре – нито огънят на слънцето, нито на етерите, нито закономерното движение на небесния свод, нито телата на звездите, тя ще премине през всички пространства и ще се издигне в полета си до най-далечното небесно тяло.

75.   И ако ти тогава пожелаеш да преминеш дори през самия свод на Универса, за да видиш какво има отвъд, в случай че нещо съществува извън Всемира, ти ще бъдеш способен и на това!

76.   Виж каква власт, каква скорост притежаваш! И ако ти можеш всичко това, тогава защо Бог да не го може?

77.   Затова трябва да гледаш на Бог така: Всичко, което съществува, Той държи в Себе си като мисъл: Всемира, самия Себе си, Вселената.

78.   Ако ти самият не станеш равен на Бог, не можеш да Го разбереш, защото само сходното разбира себеподобното.

79.   Израстни до огромни размери, освободи се от всички тела, издигни се отвъд всяко време, стани вечност. Тогава ще разбереш Бог.

80.   Остави да те проникне мисълта, че няма нещо невъзможно за теб, гледай на себе си като на безсмъртен и способен да разбереш всичко – всички изкуства, всички науки, вида на всичко онова което живее.

81.   Стани по-висок от всички висини и по-дълбок от всички дълбини.

82.   Събери в себе си усещанията на всичко създадено: на огъня и водата, на сухото и влажното; представи си че си едновременно навсякъде: на земята, в морето, във въздуха; че дори не си още заченат, че се намираш в майчината утроба; че си юноша, старец; че си мъртъв и се намираш отвъд смъртта. Ако можеш да обхванеш всичко това едновременно със съзнанието си – времена, места, случки, качества и количества, тогава ще можеш да разбереш Бог.

83.   Но ако държиш своята душа в плен на тялото, ако непрестанно я потискаш и знаеш само да казваш: "Аз нищо не разбирам, нищо не мога, страх ме е от морето, не мога да се издигна до небето, не знам кой съм бил и какъв ще стана", тогава какво общо имаш с Бог?

84.   Защото докато обичаш тялото си и си покварен, ти не си в състояние да обхванеш нищо от това, което е действително красиво и добро. А най-голямото зло е да не познаваш Божественото.

85.   Но да бъдеш в състояние да познаваш Божественото и да имаш волята и силната надежда за Него – това е директният път към доброто, един лек път! Навсякъде при вървенето по Пътя То ще те посреща и ще ти помага, навсякъде То ще ти се изявява, дори когато и където абсолютно не Го очакваш: било когато спиш или си буден, по море или по суша, през деня или през нощта, когато говориш или мълчиш. Защото няма нещо, което То да не е.

86.   Сега ще кажеш: "Бог е невидим" Но кой се изявява повече от Бог? Той е създал всичко, за да Го познаеш във всички създания.

87.   Това му е прекрасното, великолепното на Бог, че се изявява чрез всички свои създания.

88.   Нищо не е невидимо, бори безплътното: Духовната душа се изявява в живото съзерцание, Бог се изявява в своята творческа дейност. Всичко това трябваше да ти открия, о, Трисмегист. Продължи да разсъждаваш за всичко това по същият начин, и никога няма да се заблудиш."

събота, 2 септември 2017 г.

Корпус Херметикум / Пимандър

1.   Веднъж, когато размишлявах върху съществените неща и моята Душа се извиси нагоре, физическите ми сетива напълно заспаха, както при някой, който след обилно угощение или вследствие на голяма фзическа преумора е налегнат от дълбока дрямка.

2.   Привидя ми се едно огромно същество с неопределена форма, което ме повика и ми рече:

3.   "Какво искаш да чуеш или видиш и какво жадуваш да научиш и познаеш с цялата си душа?"

4.   Аз казах: "Кой си ти?"

5.   И получих като отговор: "Аз съм Пимандър, Духовната душа, пребъдващото от самосебе си същество. Аз зная какво желаеш силно и навсякъде съм с теб."

6.   Аз казах: "Жадувам да бъда поучен върху съществените неща, да разбера тяхната природа и да позная Бог. О, колко много копнея да разбера!"

7.   Той отговори: "Задръж добре в съзнанието си това, което искаш да узнаеш, и аз ще те науча."

8.   При тези думи неговият външен вид се промени и заедно с това в един миг всичко се разкри пред мен. Аз видях едно необикновено видение: всичко се превърна в една ведра и радваща сърцето светлина и аз се наслаждавах безгранично на тази гледка."

9.   Малко след това в една част от светлината се появи ужасяващ и непрогледен мрак, който, както ми се стори, се движеше и въртеше като змия надолу във виещи се спирали. После мракът се превърна във влажна и неизразимо хаотична природа, от която се издигаше дим като от огън, докато тя издаваше звук, наподобяващ неописуемо стенание.

10.   Тогава от влажната природа се издигна нагоре един вик, един безсловесен зов, който аз сравних с гласа на огъня, като в същото време върху нея разстла от светлината едно свещено Слово и от влажната природа се разгоря и извиси нагоре един чист огън, светъл, ослепителен и мощен.

11.   Въздухът последва в своята ефирна лекота огненото дихание: от земята и от водата той се издигаше към огъня така, сякаш беше закачен към него.

12.   Земята и водата останаха там, където си бяха, много силно смесени една с друга, така че земя и вода не можеха да бъдат възприемани поотделно; и те бяха довеждани непрестанно в движение, чрез диханието на Словото, което се носеше над тях.

13.   Тогава Пимандър каза: "Разбра ли какво означава това видение?"

14.   Аз отвърнах: "Сега ще разбера."

15.   Тогава той каза: "Светлината съм аз, Духовната душа, твоят Бог, който беше преди влажната природа да се появи от тъмнината. Сияещото Слово, което произлиза от Духовната душа е Божият Син."

16.   "Какво означава това?", попитах аз.

17.   "Разбирай това така: Онова, което в теб вижда и чува, е Словото на Бог, и твоята Духовна душа е Бог, Отец. Те не са разделени един от друг, защото тяхното единство е животът."

18.   "Благодаря ти." – казах аз.

19.   "Сега насочи сърцето си към светлината и я познай!"

20.   При тези думи той ме загледа известно време толкова проникновено в лицето, че аз потреперих от неговия поглед.

21.   След като той вдигна главата си отново нагоре, аз видях в моята Душа как светлината, която се състоеше от неизброими сили, се беше превърнала в един наистина безграничен свят, докато огънят беше заключен, укротен и така доведен до равновесие от една много могъща сила.

22.   Всичко това различих във видението чрез словото на Пимандър. И докато пребивавах изцяло извън себе си, той отново ми заговори:

23.   "Сега видя в Духовната душа чистия, първоначален човешки образ, архетипа, първият принцип на началото без край." Това ми каза Пимандър.

24.   "От къде са дошли елементите на природата?" – попитах аз.

25.   Той отговори: "От волята на Бог, който, след като прие Словото в себе си и съзря чистия праобраз на света, създаде природата по подобие на този модел като един подреден свят от елементите на собственото си същество и от родените от самия него души.

26.   Бог, Духът, който е мъж и жена в самия себе си и е изворът на живота и на светлината, сътвори чрез Словото едно второ духовно същество, Демиургът, който като Бог на огъня и на диханието създаде Седем Ректори (Управители), които обгръщат сетивният свят със своите кръгове и го управляват чрез това, което се нарича Съдба.

27.   Божието Слово веднага отлетя от елементите, които действаха долу, към чистата област на природата, която току що беше създадена, и се съедини с Демиурга, с когото То беше едно по своята същност.

28.   Така, намиращите се долу елементи на Природата бяха оставени на самите себе си, лишени от разум, чрез което те не бяха нищо повече от обикновена материя.

29.   Демиургът, обединен заедно със Словото, като обхвана кръговете и ги накара да се въртят много бързо, задвижи своите творения в един кръговрат от неопределено начало до безконечен край, защото краят съвпадаше с началото.

30.   Това въртене на кръговете породи по волята на Духа лишени от разум животни от потъналите долу елементи, тъй като те не притежаваха вътре в себе си Словото; въздухът породи крилатите, а водата – плуващите животни.

31. Земята и водата бяха разделени по волята на Духа и земята породи от своята утроба животните, които държеше затворени в себе си: четирикраките животни, пълзящите твари, дивите зверове и домашните животни.

32.   Духът, Бащата на всички същества, който е живот и светлина, създаде един Човек по свой образ и подобие и пламна в любов към него, към своето собствено дете. Защото Човекът като образ и подобие на своя Баща, беше много красив. Така Бог започна наистина да обича своя собствен образ и го дари с всичките си творчески сили.

33.   Но когато Човекът съзря творението, което Демиургът беше създал в огън, той пожела сам да твори нови форми и Отец му го позволи. И когато влезе в творческото поле на Демиурга, където щеше да има пълна свобода на действие, той изучаваше творенията на своя брат, а Ректорите се запалиха от любов към него и всеки един от тях му даде част от своята собствена същност според ранга си в йерархията на сферите.

34.   И след като беше изучил тяхната същност и притежаваше част от тяхното естество, Човекът пожела да проникне отвъд границите на кръговете и да познае моща на онзи, който властваше над огъня.

35.   Тогава Човекът, който притежаваше власт над света на смъртните същества и животните без разум, се наведе надолу през обвързващата го сила на сферите, чиято обвивка той беше разкъсал, и се показа на природата долу в красивия образ на Бог.

36.   Когато Природата го съзря, него, който притежаваше в себе си неизчерпаемата красота и всички енергии на Седемте Ректори, обединени в образа на Бог, тя се усмихна, изпълнена с любов, защото беше видяла чертите на тази чудно красива форма на Човека да се отразяват във водите й и беше забелязала неговата сянка върху земята.

37.   А що се отнасяше до самият него, когато в отражението във водите на природата забеляза тази форма, която толкова много му наподобяваше, той се влюби в нея и пожела да заживее там. Това което пожела, той осъществи на мига и така започна да обитава в лишената от разум форма. И когато Природата прие в себе си своя любим, тя го обгърна напълно и те се сляха в едно, защото пожарът на страстното им желание беше голям.

38.   Ето защо от всички съдания в природата само човекът е с двойнствена природа, а именно: смъртен според тялото и безсмъртен според истинския човек в него.

39.   Защото, въпреки че е безсмъртен и има власт над всички неща, той споделя участта на смъртните, понеже е подчинен на съдбата. По този начин, въпреки че родината му е над обвързващата сила на сферите, той се превърна, чрез тази сила в роб, и въпреки че е мъж и жена, защото произлезе от единия Отец, който самият е мъж-жена, и въпреки че е неподвластен на съня, защото произлезе от съществото, което също е неподвластно на съня, човекът бе победен от страстното желание на сетивата и от съня.

40.   На това аз отвърнах: О, Духовна душа в мене, аз също обичам Словото."

41.   Пимандър каза: "Това което ще ти кажа, е тайната, която е била скрита дълбоко до този ден. След като природата се сля с човека, тя роди едно удивително чудо. Човекът притежаваше в себе си естеството на всичките седем Ректори, които, както ти казах, бяха съставени от огън и дихание, и сега природата роди незабавно седем човека, в съответствие с естеството на седемте Ректори, едновременно мъж и жена, и с изправено тяло."

42.   Сега аз извиках: "О, Пимандър, сега в мен се появи едно особено желание и аз изгарям от жажда да зная. Моля те, продължавай!"

43.   Пимандър каза: "Успокой се, аз още не съм свършил моя първи разказ!"

44.   "Млъквам вече." – отговорих аз.

45.    "Добре. И така, създаването на първите седем човека, за който споменах, стана по следния начин: Земята беше матрицата; водата беше пробуждащия елемент; огънят доведе процеса на възникване до узряване; природата пое от етера диханието на живота и роди телата според формата на Човека.

46.   И Човекът от живот и светлина стана на душа и Духовна душа. Животът стана душа, а светлината – Духовна душа. Всички същества на сетивния свят останаха в това състояние до края на кръговрата и до началото на видовете.

47.   А сега обърни внимание на това, което толкова много желаеш да чуеш. Когато този кръговрат напълно завърши, връзката която свързваше всичко беше разкъсана по волята на Бог. Всички животни, които до този момент бяха едновремено мъжки и женски, както и самият човек, бяха разделени на тези два аспекта и така някои животни станаха мъжки, а други – женски. Тогава Бог изрече свещените слова: "Растете и нараствайте на брой, множете се, всички вие, които сте създадени. И оставете онези, които притежават Духовната душа, да се разпознаят като безсмъртни и да узнаят, че причината за смъртта е в любовта към тялото и към всичко земно."

48.   Когато Бог изрече това, провидението чрез съдбата и обвързващата сила на сферите даде тласък на съединяването на половете и размножаването започна; и всички същества се размножаваха споре своя вид; и който разпозна себе си като безсмъртно същество, беше избран от всички. Който обаче обича тялото, което бе произлязло от заблудата на желанието, трябва да се лута по-нататък в мрака и да изживява в страдание всеки път опитността от смъртта."

49.   "Кава ужасна грешка – извиках аз – са извършили онези, които тънат в неведение, че безсмъртието им е отнето!"

50.   "Аз смятам, че ти не си размислил върху това, което чу. Не те ли помолих преди всичко да внимаваш?"

51.   "Ще размисля – казах аз – сега си спомням и ти благодаря."

52.   "Когато размислиш, кажи ми защо онези, които са подвластни на смъртта, заслужават да умрат?"

53.   "Защото изворът, от който се породи тяхното тяло, е мракът, който пък създаде влажната природа; тя създаде в сетивния свят тялото, в което смъртта утолява своята жажда."

54.   "Това си разбрал добре. Но защо онзи, който е познал себе си, отива при Бог, както се казва в Божието Слово?"

55.   "Защото – отговорих аз – Бащата на всички неща, от когото е роден човекът, е Светлина и Живот."

56.   "Да, Светлината и Животът – това е Бог-Отец, от когото е роден човекът. И така, ако ти знаеш, че си произлязъл от Живота и Светлината и че си съставен от тези елементи, ще се върнеш обратно към живота."

57.   "Но кажи ми още, о, моя Духовна душа, как ще вляза в живота? – попитах аз. – Защото Бог е казал: "Оставете човека, който притежава Духовна душа, да опознае себе си." Не притежават ли всички хора Духовна душа?"

58.   "Обърни внимание на това което казваш! Защото аз, Пимандър, Духовната душа, идвам при онези, които са свети и добри, чисти и милостиви, при онези, които са богобоязливи; моето присъствие им е покрепа, така че те веднага добиват познания за всички неща; и чрез любовта си те изпълват своя Отец с наслада и радост и му благодарят с детска привързаност, с хвалебствия и химни, които му дължат. Преди да предадат тялото си на смъртта , на която то принадлежи, те презират сетивата си, защото много добре познават техните въздействия.

59.   Да, аз, Духовната душа, в никакъв случай няма да позволя въздействията, които нападат тялото, да окажат своето влияние върху тях, защото като пазач на вратите ще възпра достъпа на злите и срамни дела и ще предотвратя несвещените въжделения и помисли.

60.   Но аз стоя на страна от безразсъдните, от злите и порочните, от недоброжелателните и алчните, от убийците и безбожниците; аз ги предоставям на Демона на отмъщението, който наказва такива хора с бича на огъня, като дава сила на техните сетива и така още повече ги подтиква да вършат безбожни дела, за да може да се изсипе въху тях още потежко наказание. Страстите на тези хора непрекъснато търсят все по-голямо задоволяване и ги карат да вилнеят и беснеят в мрака, без да могат да се наситят. В това се състои тяхното мъчение и чрез него пламъкът, който ги изгаря, гори все по-високо."

61.   "Ти ми обясни, о, Духовна душа, всички тези неща точно така като желаех. Но разкажи ми сега какво представлява пътят нагоре?"

62.   На това Пимандър отговори: "Първо, в процеса на разлагането на материалното тяло, то се подлага на промяна и формата, която имаш става невидима. Ти предаваш обикновения си Аз, който от сега нататък е лишен от дейност, на Демона. Телесните сетива се връщат обратно към своя първоизтичник, от който те отново стават част, и наново се сливат в едно с неговите дейности, докато силите на инстинктите, влеченията и страстите се връщат в лишената от разум природа.

63.   Така човекът продъжава да се издига през обвързващите сили на сферите. На първата сфера той отдава силата на растежа и намаляването; на втората сфера – способността да причинява зло и обезсилената хитрост; на третата – станалата отсега нататък без власт заблуда на влечението и похотта; на четвъртата сфера той отдава суетата на властолюбието, която не може повече да бъде задоволявана; в петата сфера изчезват безбожната надменност и бруталната безразсъдност; в шестата остава, станалата чрез смъртта безсмислена, привързаност към богатствата; в седмата сфера остава енергията на постоянно поставящите клопки лъжи.

64.   И когато се освободи от всичко, което е произлязло от взаимодействащите сили на сферите, той влиза сега в притежание на своята собствена сила в осмата природа и пее заедно с всички, които пребивават там, химни във възхвала на Отец; и всички се радват на неговото присъствие.

65.   Когато е станал равен на тях той чува химни, славещи Бог, които се пеят от определени Сили, намиращи се над осмата природа. И тогава те всички се издигат в точно определен ред към Отец, отдават себе си на Силите, и станали самите те сили, пребивават в Бог. Това е добрият край за онези, които притежават Гносиса – единството с Бог.

66.   Но... защо се бавиш сега? Няма ли да отидеш сега, след като получи всичко от мене, при онези, които заслужават, за да им служиш като водач, за да може човешкият род, благодарение на твоето посредничество, да бъде спасен чрез Бог?"

67.   Като каза това, Пимандър се смеси пред очите ми със Силите. И аз, който сега бях облечен в сила и бях поучен относно природата на Вселената и най-възвишеното видение, благодарях и възхвалявах Бащата на всички неща. И започнах да възвестявам на хората красотата на насочения към Бог и Гносиса живот:

68.   "О, вий народи, вие хора, които сте родени от земята, които сте се отдали на пиянство, сън и невежество по отношение на Бог, изтрезнейте и престанете да се въргаляте в поквара, омагьосани, каквито сте, чрез един животински сън."

69.   Като чуха това, те всички до един дойдоха при мен. И аз продължих: "О, вие, родени от земята, защо се предадохте на смъртта, при все че имате власт да бъдете безсмъртни? Покайте се, вие, които бродите сред заблуди, които сте приели незнанието за ваш водач. Освободете се от тъмната светлина и вземете своя дял от безсмъртието, като се сбогувате завинаги с разложението на смъртта."

70.   Някои от тях ми се подиграха и продължиха нататък, защото вървяха по пътя на смъртта. Но други, които се хвърлиха на колене пред мене, ме умоляваха да ги поуча. Изправих ги и станах водач на човешкият род, като ги поучавах по какъв начин биха могли да бъдат спасени. Посях в тях словата на мъдростта и те бяха напоени с водата на безсмъртието.

71.   Когато настана вечер и светлината на слънцето беше почти изчезнала, ги призовах да благодарят на Бог. И след като казаха благодарствените си молитви, всички те се върнаха по родните си огнища.

72.   Аз обаче записах благодеянието на Пимандър в сърцето си. И така както бях изпълнен изцяло с него върху мене дойде най-висщата радост. Защото сънят на тялото се превърна в трезва будност на душата, затварянето на очите – в истинско прозрение, мълчанието ми – в бременност с доброто, а износването на Словото – в плодотворните дела на спасението. Всичко това дойде при мене, защото аз приех Словото на началото от Пимандър, от моята Духовна душа, която е бребъдващото от самото себе си същество. Така сега съм изпълнен с божественото дихание на истината. Затова сега посвещавам с цялата си душа и с всички мои сили този хвалебствен химн на Бог-отец:

73.   "Свещен е Бог, Бащата на всички неща.
Свещен е Бог, чиято воля се осъществява чрез Неговите собствени сили.
Свещен е Бог, който желае да бъде познат и бива познат от онези, които му принадлежат.
 
Свещен си Ти, който си извикал цялото Битие към живот, чрез Словото.
Свещен си Ти, по чийто образ е станала цялата Вселенска природа.
Свещен си Ти, Когото природата никога не е създала.
Свещен си Ти, Който си по-могъщ от всички власти.
Свещен си Ти, Който си по-превъзходен от всичко което е.
Свещен си Ти, възвисил се над всяко хвалебствие.
 
Приеми чистите жертви, които бяха подбудени чрез Словото в моята душа и в моето сърце, които са отправени към Теб, о, Непроизносими, о, Безименни, чието име е в състояние да промълви единствено тишината.
 
Чуй ме, аз Те моля за това, никога да не бъда разделен с Гносиса, с истинското познание, което е едно с ядрото на моето същество.
 
Бъди благосклонен към мене и ме изпълни с Твоята сила. С тази милост аз ще донеса светлината на всички онези от моята раса, които живеят в неведение, на моите братя, на Твоите синове. Да, аз вярвам и свидетелствам с моята кръв: Аз се устремявам към Живота и към Светлината.
 
Бъди благословен, Отче, Твоят Човек желае да свещенодейства заедно с Теб, за което Ти му беше дал цялата власт


Втора книга : Пимандър към Хермес