вторник, 14 март 2017 г.

Ретроградна Венера - ревизия на изборите и ценностите, които стоят в основата им

Когато една планета започне да се движи ретроградно, настъпва период, в който събитията, обстоятелствата, мислите и преживяванията ни заставят да преосмислим и преразгледаме своите позиции по темите и въпросите, намиращи се под нейно влияние.

Венера е господарката на нашите чувства, ресурси и добродетели, отговаря за партньорствата - както личните, така и деловите. Тя показва как встъпваме в съюз, как разбираме любовта, как проявяваме чувствеността си, какви прояви на любов и привързаност очакваме, а също и доколко успяваме да се свържем с насладата от живота, тъй като е тясно свързана с понятийните ни възприятия за красотата и комфорта като цяло. И не на последно място, в чисто материален аспект - парите, талантите и притежанията, които освен източник на комфорт, са и разменна монета във взаимоотношенията, особено в деловите.  И да, действително когато Венера навлезе в своята ретроградна примка започваме да усещаме промяна във всичко гореизброено. Взаимоотношенията и финансите, красотата и равновесието, притежанията и ресурсите, удоволствията и всичко, което традиционно приписваме на Венера обаче, са по скоро външна опаковка и най-разпространен вариант на проявление на нейния основен принцип- изборът и ценностите, които се явяват безусловен ориентир в ситуации на избор.

Ние проектираме субективна ценност в онова, което желаем да притежаваме, във всичко което смятаме че би могло да ни донесе щастие и удоволствие. Системата от ценности и добродетели, която изповядваме обуславя онова, което ценим повече от всичко, онова което се стараем да постигнем и в крайна сметка онова, заради което правим всичко, което правим. В края на краищата, ценностите и вкусовете са тези, които ни обединяват или ни разграничават от околните. Харесват ни онези, които споделят ценности сходни нашите, а заради различията, противопоставянето и конфликта на ценности са възниквали конфликти и дори войни. Именно поради това Венера се свързва не само със съюзите, но и с конфликтите и откритите вражди.

Венера е архетип на хармонията, изобилието и равновесието, на Любовта и най-възвишените съзидателни  и красиви чувства и форми във всички техни проявления. Любовта, Жертвоготовността, Мекотата, Прилежността, Справедливостта, Съвършенството, Талантите, Дарбите, Хармонията, Равновесието, Силата, Целомъдрието и Въздържанието дори са добродетели  проявени в разнообразните аспекти заложени в архетипа на Венера. Тя носи едни от най свещените идеи на човечеството и облича божествените добродетели в човешки форми, поднасяйки на нас хората, възможност да проявим величието на потенциала заложен в човешката душа. Любовта, Мъдростта и Истината като основополагащи принципи на съзидателната Божествена природа са положени именно във фазите на Венера като Зорница и Вечерница, а принципите на състраданието и жертвоготовността като победа на духа над материята - в основата на нейния цикъл при долния съвпад със Слънцето, когато за няколко дни Венера остава невидима.

Струва си да изясним защо Венера има толкова фундаментално значение за съзидателната изява на нашия потенциал, способностите и мотивите ни да постигаме щастие и удовлетворение в живота. Когато ние знаем "кое", "какво" и "кой" са най-ценни и важни за нас, без какво не бихме били щастливи дори да имаме всичко друго на света, кое има непреходна стойност в нашата ценностна система и каква е нейната структура и йерархия, придобиваме способността да разглеждаме всички свои цели, ситуациите в които попадаме и обстоятелствата с които се срещаме, от гледна точка на това, доколко те са в съгласие или напротив с основните смислови съдържания и ценности в живота ни. В такъв случай, можем да живеем и да взимаме решения осъзнато и в съгласие, с онова което е най-важно за нас, можем с лекота и в хармония със себе да правим своите избори, а те от своя страна имат потенциалът да обслужат постигането на щастие, хармония и равновесие в живота ни. Тогава целите зад които стоят реални стойности и значими за нас добродетели и желания, се постигат с удоволствие и вдъхновение , тъй като са определени не от "трябва" "всички правят/имат така/това", "длъжен/принуден съм" , а от онова което наистина има дълбок смисъл и стойност за нас, синхронизирано е с вече усвоените и приети общочовешки и Божествени добродетели, духовната мъдрост и зрялост, и пътя на душата. Така можем да обединим ум, сърце и воля за да направим своите избори и да ги следваме, а Умът, Сърцето и Волята са проводниците чрез които Любовта, Мъдростта и Истината като божествени принципи се реализират чрез човешките ни постъпки. Или иначе казано, чрез тях именно Бог работи в нас. Ако нямаме приоритети, ако те не са правилно подредени или не обслужват реални и адекватни на природата и настоящето ни ценности и желания, рискуваме да се движим хаотично през живота, да правим неосъзнати избори, основани на погрешни преценки, да пропускаме възможности, които биха ни направили щастливи, да обслужваме нечии чужди форми и представи за щастие, лишени от мотив и цели, които обслужват нашето собствено благоденствие. Тогава и действията ни стават хаотични, умът и волята се раздвояват, а липсата на единство, става причина за липса на хармония в нас и в живота ни.

За разбирането на външните и вътрешните процеси, протичащи в ретроградната примка на Венера, е необходимо също да изясним разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна. Защото чистотата на ценностите и добродетелите, които биха изпълнили със смисъл и съдържание живота ни и които са в състояние да  създават и поддържат хармонията и равновесието в него са манифестирани от Зорницата. Дръзката, войнствена и импулсивна по характер Зорница, преминала през посвещението на жертвата значително се различава от противоположния характер на сестра си Вечерницата - покровителката на традициите и дипломацията, на общоприетите и социално одобрени ценности, на материалните удобства и телесните наслади, на комфорта от сигурността и привързаността, чиито принципи властваха над поднебесния свят от лятото на 2016 г. до сега. Тя вече не държи в ръката си чашата на любовта и изобилието, а посяга ту към жезъла на Мъдростта, ту към меча на Справедливостта,  Различава се и от несигурния характер и колебливата ценностна система на ретроградната, невидима в лъчите на слънцето и все още неродена Венера, на която и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, за да реагира адекватно на реалността, да прави адекватни избори, обслужващи адекватни решения, за да се справя с успешно практическите аспекти на живота. Зорницата е защитник на чистотата и истината, настоява за прилагането на Справедливостта и Мъдростта и не се страхува за тази цел да налага смяна в приоритетите, дори те да противоречат на очакванията и традициите, общоприетите норми и етични правила. Зорницата има смелостта и разполага с потенциала да утвърждава нови по-високи ценности и стандарти, и да променя в съответствие с тях реалността, въпреки обичайните практики и общоприетите стереотипи, а когато практическите аспекти на живота възпрепятстват прилагането на морално-етичните принципи, които е призвана да приложи, тя просто ги променя.

Самата ретроградност е свързана с видимото движение на планетата и цикъла и спрямо Слънцето, поради което и със съзнателна изява на Аза и потенциалите му. Де факто, планетата не се движи назад, разбира се, просто наблюдавайки я от Земята, започваме да забелязваме как тя постепенно намалява скоростта си на движение по еклиптиката, спира и се връща назад, след което отново забавя ход, спира и  възстановява обичайната си скорост и посока. Периодът на ретроградността обхваща времето, в което планетата се намира в ретроградната примка: от точката в еклиптиката, до който в последствие ще се върне и отново ще възстанови обичайния си ход, до точката, в която е спряла движението си и е сменила видимия си ход обратно по зодиака. Тези две точки, в които планетата спира и променя движението си, се наричат стоянки и са изключително важни, фокусни точки в ретроградния период, тъй като маркират области на интензивни промени, събития и преживявания. Съответно, те придобиват особено значение, в случай че  акцентират важни точки в хороскопите на хора и държави.

Основния процес, който протича във времето докато Венера се намира в ретроградната си примка е ревизия и преоценка на ценностната система и онова което считаме за източник на щастие в живота си. Промените настъпващи във взаимоотношенията, във финансовия статус и източниците на доходи, в желанията нещо рязко да се промени, в самите ситуации на важен житейски избор, които често наблюдаваме в този период, са само външни проявления и частни случаи на по-дълбоки вътрешни промени.

Разбира се, не всяка ретроградна фаза на Венера поражда изменения в ценностната система. В много случаи тя остава константна, и мнозина в най-добрия случай ще променят нещо в стереотипа на поведение, във външността или интериора на дома си. Но нека бъдем откровени - колко са тези, които действително изживяват щастлив изпълнен със смисъл и съдържание живот? Много често, ние не се замисляме и не разбираме какво ни движи, какви са нашите критерии и стойности, кои от тях са действително наши и кои фалшиви и наложени от средата, в която живеем. Всичко това обаче, става причина за хаос и загуба на смисъл в живота, отсъствие на мотивация, неспособност да се направи правилният избор, още по-малко пък да имам смелостта да го следваме и прилагаме.

Затова когато Венера се движи в своята ретроградна примка тя ни предлага и ни дава възможност да осъществим дълбок контакт с личната си ценностна система, наличието и липсата на добродетели, които да я поддържат и в крайна сметка - да въведем ред в приоритетите които изпълват със смисъл живота ни. Още повече, ако докато се движи в своята примка и най-вече в зоните на долния съвпад и двете стоянки, засяга със силни аспекти важни точки в рождената карта. В тези случаи, къде с лекота, къде по принуда се замисляме и установяваме къде се движим по шаблони, които значително се различават от това което действително е важно и значимо за нас. По какви причини и при какви обстоятелства сме се разминали с истинското щастие и сме се настанили във фалшиво, макар и удобно такова. "Защо" и "Заради кого" ставаме сутрин от леглото, кое е онова което желаем с цялото си сърце и на което възлагаме надежди, че би придало действителна стойност и съдържание на живота ни.

Настоящата ретроградна примка на Венера акцентира областта от 26 гр. Риби до 14гр. Овен, с долен съвпад, отбелазващ началото на новия Венерин цикъл в 5 гр. на Овен, на тропическия зодиак, във времевия диапазон от 30 януари 2017г. до 17 май 2017г., както следва:

-30 януари, 26 гр Риби - навлизане в ретроградната примка и указания за нежизнеспособни вече сюжети, които предстои да преразгледаме или освободим, причини за тяхното съществуване, проблеми върху които предстои да работим в същинската ретроградна фаза. Осветяване на фалшивите шаблони, от които Венера оттегля подкрепата си и ни съветва да освободим.

-10 февруари, 5 гр. Овен - място на бъдещия долен съвпад и предстоящо начало на новия Венерин цикъл- сигнални преживявания насочващи към източници, стойности, желания и приоритети с възможност да ни подскажат кое е действително е ценно и важно за нас и би могло да осмисли живота ни. Тук можем да срещнем сюжети, чийто потенциал сме подценили, или все още не сме изследвали поради липса на кураж или разбиране относно техния действителен капацитет като източник на нашето щастие и мотив за развиване на добродетели и обогатяване на ценностната система.

- 4 март, 14гр. Овен -  Стационарно ретроградна Венера начало на ретроградната фаза -спиране и забавяне на всички процеси, застой пораждащ въпроси "Действително ли искам това, което искам/имам/харесвам/ценя?"

- 25 март, 5 гр. Овен - долен съвпад със Слънцето и начало на нов Венерин цикъл- в този момент започваме да си отговаряме на въпросите от предходната точка и да интегрираме във вътрешен план новите сюжети и съдържания произтичащи от отговорите. Още една възможност да определим кое е най-важно за нас, кое ни прави истински щастливи, кои са нашите ценности и добродетели, да обмислим как те се проявяват и реализират ви живота ни, какво ни пречи, да направим съответните избори и да определим приоритетите, въз основа на които градим живота и щастието си.

Малко след долния съвпад, Венера се появява като Зорница. През тази година поради специфичното разположение на орбитата на Венера, спрямо орбитата на Земята, Венера се намира максимално близо, което дава допълнително указание за важността на протичащите процеси и ни прави свидетели и съучастници на специална фаза при която при ясно време и чист хоризонт бихме могли да наблюдаваме Венера едновременно като Зорница и Вечерница  в дните около долния съвпад. Предвид това че новия цикъл на Венера започва в дните на Пролетното равноденствие и новолунието след него, разполагаме с наистина рядка възможност да обединим ума, сърцето и волята си в реализацията на една наистина значима положителна промяна. Полезно е да наблюдаваме също външните сюжети и вътрешните прозрения които изпълват със съдържание външната и вътрешната ни реалност, както и да положим съзнателни намерения и усилия в този момент да привличаме и съхраняваме Любовта, Хармонията и Божествените принципи и добродетели в живота си.

-14 април, 26 гр. Риби - стационарно директна Венера- най-сериозната и трудна точка от настоящата ретроградна примка. Последна възможност за отказ от нежизнеспособните модели, привързаности, приоритети и сюжети, указани в периода 30 януари- 2 февруари, с нарастващ натиск от страна на Сатурн. Време за съгласуване или борба на новите приоритети и стойности със остарелите ценности, инертните и устойчиви конструкции, от които очакваме щастие и комфорт, със социалните норми и изисквания, с дългосрочните си планове и устойчивите паразитни убеждения и навици, в условия на несъвместимост и остри противоречия. Проблемните и сложни ситуации в този момент обаче, ни дават още една възможност да почувстваме и осъзнаем какво в крайна сметка е най-важно за нас. В този момент резултатите от вече осъществените вътрешни промени ще станат видими. Едни ще се разочароват и изправяйки се пред проблемите на несигурното бъдеще, вероятно ще се върнат към стария, добре познат и обичаен живот, пък бил той и чужд на тяхната природа и подчинен на ценности и приоритети, които те не разпознават като източник на щастие. А други, преодолявайки вътрешни и външни бариери ще започнат нов етап в живота си в съгласие със обновената си вече система от добродетели,  приоритети и желания.

-17 май, 14 гр. Овен - Венера излиза от ретроградната примка-тук протича вече процес на активно утвърждаване в реалността на новият смисъл, налагане на новите приоритети и житейско обновление в съответствие на утвърдените или новопридобитите житейски ценности. Устоялите на Сатурн и времето от 14 април до 17 май критерии, са вече интегрирани в структурата и ценностната система на личността която започва почти автоматично да построява живота си в съгласие с новите ценности и направените избори. Започваме да живеем, да действаме и да взимаме решенията си в съгласие с тях, а как те се въплъщават във външната реалност и доколко наистина съответстват на нашата вътрешна норма за добро, желано и красиво, предстои да разберем в периода ноември 2017- февруари 2018.

Условно, в процесите протичащи в периода докато Венера се движи в ретроградната примка, могат да бъдат разграничени три основни фази на криза и осъзнаване.

1. От навлизането в ретроградната примка до изчезването на Венера в лъчите на Слънцето, в случая от 30 януари до 20 март - заключителен етап в приключващия вече предходен цикъл, време за преоценка поднасящо указания за необходими изменения. Хора, вещи и житейски сюжети временно или завинаги напускат живота ни, или взаимоотношенията ни с тях, както и стойността която им придаваме необратимо се променят.

2. Невидима ретроградна Венера, 20-30 март. В този период с продължителност 8-10 дни се случва долния съвпад със Слънцето и започва новият цикъл, а на вътрешен план се интегрират сюжетите и съдържанията заложени в него. Всичко с което се срещаме и преживяваме, нашите желания, приоритети и предпочитания, всички категории които определяме за себе си като ценности и добродетели се интегрират в съзнанието ни с потенциал за реализация през следващите 20 месеца.

3. От изгрева на Венера като Зорница до излизането и от ретроградната примка, в случая от 30 март до 17 май, когато започваме да осъществяваме процеси на обновление в живота си в съответствие с новоизградената система от ценности, приоритети и желания. В този момент самите ценности биват подложени на проверка за жизнеспособност, а ние решаваме ще ги приложим ли като аспекти на бъдещата си реалност или ще се върнем отново в обичайното русло.

Тези три  фази са сложни и богати на смисъл и съдържание и изискват отделно внимание, а докато чакате вдъхновението и благоволението на автора и неговите колеги, можете съвсем успешно и безопасно да преминете през този период, разполагайки с гореизложената информация, както и с някои и препоръки представени ТУК

Успех!
понеделник, 13 март 2017 г.

Ретроградна Венера - инструкции за безопасно ползване

Ключовата дума в описанието на ретроградната фаза на всяка планета е преосмисляне. Обикновено то протича чрез малки или по-големи неприятности и забавяне на развитието по темите на съответната планета, когато тя навлезе в ретроградната си примка. Венера, да речем, винаги създава проблеми на влюбените, особено на нововъзникналите връзки и изчерпаните взаимоотношения. Започваме да си задаваме въпроси дали сме направили верния избор, това ли е човекът, който действително може да отговори на очакванията ни за пълноценна връзка. Или пък една сутрин се събуждаме, поглеждаме се в огледалото (а то изумително много прилича на глифа на Венера) и решаваме, че някак си тази прическа никак, ама никак не съответства на вътрешното ни състояние. Понякога Венера си служи и с по-радикални способи.
Всичко зависи от това, доколко в този период вкусовете и ценностите ни ще претърпят промяна. В случай че ключовите градуси в настоящата ретроградна примка аспектират сензитивни точки от хороскопа, това е гарантирано. И така, изведнъж добиваме смелост да експериментираме с външността си, да направим ремонт у дома, така че да го нагодим към последните модни течения или да си позволим покупки, които в друго време биха ни се стрували проява на абсолютна липса на здрав разум. Нещо повече, изведнъж ни хрумва, че половинката ни съвсем не отговаря на типа партньор, който си представяме до себе си, или пък се отдаваме на неочакван прилив на нежност към някого, който отдавна е напуснал живота ни. Затова никак не е  излишно да си припомним какво може и какво не бива да правим в този период. Венера навлезе в ретроградната си примка на 29 януари и ще излезе от нея на 17 май.

Какво не трябва да правим

На първо място не бива да гледаме сериозно на постоянно менящите се вкусове и интереси, поне докато Венера не възстанови обичайното си движение. Може да изпитате внезапна отчужденост от партньора или да почувствате привличане към някой друг. Почакайте Венера да възстанови нормалния си ход, а най-добре да излезе от ретроградната примка, дори да не сте обвързани и да не рискувате загубата на скъп човек. Едва тогава ще сте наясно дали действително сте преживели любовно озарение или умопомрачение и дали отказът ви от участие в досега съществували взаимоотношения е адекватен избор или каприз.

По правило се реализира вторият вариант, тъй като връзките, възникнали по време на ретроградна Венера, са меко казано неуместни, не притежават потенциал за развитие, а осъзнаването на всичко това често протича на фона на драматични преживявания. Скоро след като Венера възстанови обичайния си ход, с удивление ще установите, че сте се припознали в някого и да - обектът на вашите трепети най-вероятно ще почувства същото. Не, не казвам, че трябва да се замонашим, но не възлагайте големи очаквания на романтичните познанства, установени в този период. Практиката показва, че макар те да са доста поучителни, да предоставят безценен опит и оставят дълбоки следи в душата ни, рядко са дълготрайни и пълноценни.

По същият начин отчуждението и кризата във взаимоотношенията по правило цели да изчисти онези стереотипи в поведението и представите на партньорите, които са подчинени на остарели и изживели времето си представи и ценности, за да направи връзката по-жизнена и пълноценна. Защото ние често преследваме цели и следваме модели, изградени върху ценности, които отдавна не представляват стойност и са загубили жизнеността и потенциалът си да ни направят действително щастливи. А упоритото придържане към тях ни лишава от възможността да задоволим настоящите си потребности.

По тази причина това е и най-неподходящото време за сключване на брак. Ще се появят куп причини и препятствия, поради които съвместното съжителство ще става все по-трудно и безрадостно.

Същото можем да кажем и за спонтанните решения, касаещи имиджа, устройството на дома, крупните покупки и капиталовложенията.

Без остра необходимост, избягвайте да взимате и давате пари назаем.

Деловите партньорства, установени през това време, се оказват безперспективни и често генерират финансови загуби за някои от участниците в тях.

Хората на изкуството обичайно също трудно понасят този период, тъй като той е свързан с продължително отсъствие на вдъхновение, ниска самооценка и осезаем песимизъм. Направете малка пауза, преразгледайте стари творчески идеи, разчистете работното пространство или просто си починете. В крайна сметка творчеството не е производство и едва ли ви се налага да изпълнявате план и да се съобразявате с крайни срокове.

Началото на дългосрочни взаимоотношения, даването на обещания, инвестициите и финансовите отговорности, поети в този период, са гарантиран източник на бъдещи недоразумения. Партньорите ще се окажат неподходящи за съвместен живот и бизнес, обещанията - неизпълними, по независещи от нас причини, вложените средства няма да оправдаят очакванията за възвращаемост, придобитите ценности ще се окажат фалшиви или с далеч по-ниска стойност.

Под влияние на Венера се намира  и модната индустрия, козметиката и парфюмерията, както и всички светски мероприятия в областта на културата и изкуството. Логично - налагането на нови брандове, премиери на големи представления, изложби и дебюти ще бъдат посрещнати със слаб интерес, а експериментите с козметични средства и пластична хирургия с цел разкрасяване, няма да оправдаят очакванията.

Оказва се, че това е достатъчно сложен период за всеки от нас. Венерианските сфери са така дълбоко вплетени в живота ни с усещането за доволство и благополучие, че почти няма човек, който да не преживее поне малко тъга и разочарование. Благодарение на ретроградния ход на Венера обаче, разбираме къде ни липсва съвършенство, кои наши желания са останали незадоволени и кои са изгубили своята стойност и как да направим живота си по-щастлив.

Какво да направим?

Често, в забързания ход на живота, пропускаме да ревизираме целите и желанията си. Стремим се към нещо, което в миналото би ни направило щастливи, но сега вече е загубило актуалността си. Поради ограничаването ефекта на социалното влияние и стереотипи, упражняващи все по-голямо влияние в живота ни, в този период, успяваме по-добре да определим кой и какво представляват действителна ценност за нас. Периодите на ретроградие на Венера ни дават прекрасната възможност да направим преоценка на ценностите и желанията си и да ги нагодим към текущите си потребности. Така ще бъдем сигурни, че желанията, мотивиращи постъпките и стремежите ни в бъдеще, действително притежават потенциал да направят живота ни по-щастлив и комфортен.

Преосмислянето на въпросите, касаещи личния живот, хармонизиране на съществуващите отношения, изчистването на стари недоразумения и освобождаването от недоизживени чувства и привързаности, също са инвестиция в щастието и доволството ни.

Сега можем да коригираме взаимоотношенията си и да им придадем нов смисъл и съдържание. Не се колебайте да посветите време и внимание на любимия човек, да обсъдите  желанията и нуждите, които всеки има във връзката, да опресните представите си за хармонично и здравословно партньорство. Не започвайте дълги и мъчителни разговори, използвайте по-меки и игриви средства. Дори шеговито обсъждане на сексуалните ви фантазии би могло да ви разкрие много един за друг. Важното е да не упражнявате натиск и да не търсите незабавен резултат.

Ако минали връзки не ни дават покой, или изпитваме негативни чувства към бивши партньори, това е идеалният момент да сложим точка на миналото. Не се притеснявайте как ще стане това. В случай че сме узрели да го сторим и действително сме готови да простим и забравим, ретроградната Венера сама ще се погрижи за всичко. Тя има удивителните способности да организира случайни срещи между стари познайници, дори да ги делят хиляди километри и цели животи. По-важно е да се възползваме от възможността да се освободим от товара на миналото, за да дадем шанс на бъдещето. Или да си припомним минали грешки, за да не ги повтаряме.

Въпреки съпътстващите финансови трудности и ограничения, а може би именно заради тях, периодите на ретроградна Венера ни помагат също и да въведем порядък и дисциплина в изразходването на финансовите си средства. Преразгледайте бюджета си, започнете да си водите дневник на разходите. Това ще ви помогне да станете по-отговорни и да управлявате средствата си ефективно.

По време на ретроградната фаза на Венера се променят нашите ценности и емоционални стереотипи. До края на периода ние не можем да определим точно какво искаме, тъй като се разграничаваме от досегашните си представи за щастие и доволство, но все още не сме изградили нови, с които да ги заменим. Нещо повече, променяме се не само ние, но и целият свят около нас. Въвеждат се нови закони и правила в общуването, нови тенденции завладяват пазарите, дори модните тенденции се променят. Стойности биват обезценени, но други запазват непреходността си и дори заблестяват с нови величини. Затова е важно да бъдем крайно съзнателни към вътрешните си усещания, но да се въздържаме от сериозни и крайни решения.

петък, 10 март 2017 г.

Пълнолуние в Дева - пролетно почистване с метлата на Съдбата

Пълнолунието през март, със сигурност не може да се нарече обичайно - и по аспекти и по цикли, то подсказа настъпването на важен етап в развитието на възникнали в миналото процеси и сюжети.  В деня на Пълнолунието - 12 март, е падежа на растящата квадратура на Меркурий със Сатурн, последвана от годишната сатурнова ревизия на амбициите на Слънцето, а самото пълнолуние указва фаза в развитието на процесите и сюжетите генерирани от Слънчевото затъмнение на 26 февруари тази година и лунното затъмнение на 16 от септември 2016. Родените в последната декада на подвижните знаци в тропическия зодиак Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, вече вероятно преживяват процеси,които променят не само текущите житейски сюжети, но преди всичко и най-вече пораждат криза на самоличността и фундаменталните принципи, които добавят или отнемат смисъл в живота им.

Предвид текущата астрологична обстановка, дните около Пълнолунието вероятно ще оформят период на изострени противоречия, породени от незаконни или безотговорни инициативи и решения. Сега, ситуациите пред които ще ни изправи това Пълнолуние призовават към поемането на отговорност за допуснати в миналото грешки, лъжи или укрити истини, упорито поддържани самозаблуди и изкривено прилагане на човешките и божествените закони.

Съвсем логично, предвид политическата обстановка в страната пък и по света, можем да наблюдаваме както вътрешно властови проблеми-оставки, уволнения, понижаване в ранга,така и проблеми на определени личности и структури със самата власт и представителите на закона и реда.

В индивидуално-личен план, периодът и събитията с които той ще ни ангажира, вероятно ще подчертае "грешки в изчисленията" от миналото, когато в опитите си да окажем натиск върху хода на ситуациите в живота си, или да избегнем кризисни ефекти, сме предприели мерки, подценявайки основния фактор-мъдростта на самия живот и еволюционните процеси, които са част от естествената му природа. Начинания, идеи и ситуации възникнали през февруари 2017г., септември и март 2016г., сега ще се покажат своята действителна светлина и ще разкрият действителния си смисъл. В дните преди и след пълнолунието, вероятността от конфликти с хора и органи, упражняващи контролни функции в живота ни е повишена,а допълнителните трудности и интензивната работа по изпълнение на поети отговорности и задължения - почти неизбежни. Но ако в миналото нещо сме пропуснали, в нещо сме се заблудили или просто сме сгрешили в преценката си, сега резултатите от действията ни и срещата с реалността ще ни подействат отрезвяващо и дори, в случай че си позволим да потърсим и открием причинете в себе си-укрепващо.

Квадратурата между Меркурий и Сатурн, която поставя своя отпечатък върху пълнолунието обичайно възпрепятства комуникацията и придвижването. Излишната критичност ще затруднява постигането на разбирателство, провеждането на важни преговори и равнопоставеното общуване. В случай, че обстоятелства или силен вътрешен импулс изискат да изложим мислите си логично, свързано и убедително вероятността да се натъкнем на проблем при подбора на думите или привличането на вниманието на събеседника е съществена. Но  нежеланието да губим сили, енергия и ресурс за повърхностни и несъществени разговори, може да предизвика и положителен ефект- както за говорещите, така и за слушателите им. Интересът към нашите мисли и идеи, естествено ще пресее хората в обкръжението ни, които действително, а не проформа се интересуват от тях. А необходимостта да се изразяваме ясно, кратко и по същество би могла да изчисти от словообмена от заблуждаваща и несъществена информация и да ни научи да бъдем по- отговорни  и грижовни към думите си и по критични към идеите и мислите, които не само допускаме в съзнанието си, но и си позволяваме да предложим на вниманието на околните Или иначе казано-да изхвърлим мисловния и словесния боклук от съдържанието на съзнанието си и общуването си .

Препятствията в текущите дела и планове възникващи сега, за мнозина ще укажат необходимост от разчистване на пространството за реализацията на нови по-актуални или стари, но по-жизнеспособни сюжети. Полезно е в този момент да се посветим на приключване на стари дела, решение на проблеми отстраняване на недостатъци и поправяне на грешки от миналото. Независимо че казусите могат да се окажат твърде сложни, а в някои случаи дори неразрешими, именно те ще ни подскажат какво е необходимо да оставим в миналото и ще ни подтикнат към важни решения за промяна в приоритетите, които в крайна сметка в бъдеще ще ни позволят да направим и правилният избор.

Следва да имаме предвид, че новите начинания и житейски сюжети възникващи през март са практически обречени на неуспех. Главната задача която стои пред нас сега е да уредим и освободим миналото и Съдбата ще ни съдейства и насочва именно в този контекст. Чрез проблеми, усложнения и ограничения, които срещаме по пътя си Вселената ще ни подсказва с какво сме длъжни да се съобразим, тъй като на този етап не разполагаме с емоционален,съзнателен и мисловен ресурс, с помощта на който да го преодолеем.

Пълнолунието и процесите задействани от него ще осъществят своеобразна диагностика на вътрешното ни състояние, насочвайки внимание към вътрешни врагове и токсични източници-зависимости, обиди, претенции към обкръжението, към определянето и отстраняването на вътрешните причини за външните проблеми с цел корекция и отказ от деструктивни и ограничаващи, мисли, чувства и житейски сценарии.

В случаите, когато не чувстваме, или сме загубили връзката си със своите вътрешни ориентири, не знаем или не разбираме скритите модели и причини, които ни ръководят, водят, осмислят постъпките и пораждат резултатите в живота ни, това пълнолуние както и събитията през последните седмици отключват процеси, които предизвикват хаос, загуба, житейска неустойчивост и нестабилност. Те биха могли да ни натрапят измамното чувство, че сме жертва на обстоятелствата, на присъствието или отсъствието на положително влияние на отделни личности, модели и сюжети в живота ни. Но всъщност, целта на настоящите процеси е да осъзнаем, че носим лично отговорност за това което сме и можем да бъдем. И сега имаме възможност да сверим курса, като съотнесем настоящата си реалност и плановете си за бъдещето със своя вътрешен компас и в случай на несъответствие- да обърнем хода на живота в курс и направление, което е предназначено именно за нас. Ако събитията ви носят усещане за хаос, неопределеност и загуба на твърда почва под краката, ако се чувствате объркани от липсата на ясен фокус и цел пред себе си, това определено е знак, че се намирате не там където трябва да сте и вероятно наскоро или отдавна сте се отклонили от курса, който е избрала да следва душата ви, от своята мисия и жизнен път. В такъв случай, за вас може да стартира период на сериозно разчистване,
в който обстоятелства и хора рязко и внезапно да напуснат живота ви, под натиска на неконтролируеми събития и обстоятелства. Особено вдъхновение, интуитивни прозрения, чисти чувства, висши прояви на любов и високи идеали, за които с готовност бихте пожертвали желания и притежания пък са знак за постигнато високо ниво на духовна съзнателност, зрялост и мъдрост. Сравнително лесно и осъзнато ще можете да "пожертвате" външни форми, за да придобиете вътрешни богатства или да съхраните чистотата на вече придобити духовни добродетели.


Успех!

събота, 4 февруари 2017 г.

Бъди светлината в себе си

Бъди Светлината в себе си! Всеки от нас трябва да развие в себе си способността да си проправя път през тъмнината сам - без приятели, близки, партньори и учители. Без карта и без водач. Свободата не може да бъде достигната без да преминеш през самотата. Дали ще се чувстваш самотен и слаб докато трае този процес, зависи от готовността ти в края на пътя да отпразнуваш собствената си Сила и Личност.

сряда, 11 януари 2017 г.

Пълнолуние в Рак: Не се учи на навигация докато има буря

В природата на чувствителния Рак е скрит стремежът към сигурност и безопасност. За да я обезпечи, Ракът е склонен да сдържа емоциите си, да крие тайните си. Природата на Рака, прилича на спокойно езеро в горещ слънчев следобед. Приканва те да приседнеш край него и да се разтвориш в огледалните му отражения. Да изследваш с часове динамичните нюанси на оловно-синьо-зелените цветове и танцуващите по повърхността му облачета. Красиво е. Спокойно и уютно. Представа си нямаш дори колко живот кипи под огледалната му повърхност, колко е дълбоко и колко е студено. Докато не издържиш и не се гмурнеш в него. И тогава бистрата вода помътнява, на повърхността изплува тиня, а непознати форми на живот започват да дават знаци на присъствие и интерес към теб. Излизаш бързо. Защото в природата на Рака са скрити инстинктите за оцеляване.

Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, победите очевидни, пораженията-също, а енергийния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от зодиакалната ос в която се активира и аспектите на Слънцето и Луната.

Първото пълнолуние за годината се случва на 12 януари в 13,33ч. и се проектира по оста Рак-Козирог. Развива текущата конфигурация образувана от Слънцето, Уран и Юпитер, от динамиката на тауквадрата до категоричността на космическия кръст. Няма да се спирам на описанието и значението на конфигураците. Имената им носят красноречиво послание, поне що се отнася до втората. А първата, вече задава своите изяви поставяйки на масата остри проблеми и форсмажорни обстоятелства, от лично или общо-социално естество, под формата политически, икономически и дори метеорологичен характер, с пряк ефект върху личния или деловия живот. Така е при кардиналните знаци - не оставят никого безучастен. Особено с Рак -Козирог, където изследваме движението от основата към върха. И обратно.

Присъствието на планети като Уран и Юпитер ни дават указания, че периодът би могъл да се окаже преломен за мнозина, а текущи ситуации и важни взаимоотношения с фундаментален характер ще преминат през динамична фаза на растеж или разпад. Изследваме основата. Затова събитията и преживяванията и най вече текущите обстоятелства, ще насочват вниманието ни към необходимостта от преоценка на собствените сили и възможности и ще изострят потребността ни да бъдем (или самозаблудата че сме) по-добри, по-можещи и по силни, отколкото в действителност сме. Изкривените перспективи и нереалистичните очаквания сега стават очевидни, а всички усложнения във взаимоотношенията и общуването породени от самолюбието и липсата на деликатност-поразяващо ясни. Въпреки това, именно в подобни моменти добиваме готовност за героични подвизи и радикални решения, за разточителни жестове на обещания и разпиляване на ресурси.

Вероятно ще станат очевидни пропуски в уж добре обмислени планове и намерения, гафове, слабости и грешки, несвършена работа или пропилени ресурси. Първоначалните ни замисли и цели могат да рухнат под тежестта на собствената си несъстоятелност. От някои ще трябва да се откажем, други да променим до неузнаваемост, за да им дадем все пак шанс да оцелеят и да продължат развитието си. Кардиналните оси настройват към кардинални промени. Козметични такива рядко предлагат устойчиви решения, така както есента отстъпва пред зимата и въпреки измамната утеха на по-топлите дни в крайна сметка, рано или късно светът се скрива под бялото одеяло на зимата.

Енергетиката на това пълнолуние поставя остри проблеми за разрешаване. Всеки от нас вероятно ще се почувства предизвикан под една или друга форма когато пълната Луна освети онези области, в които съществува несъответствие между желания и налични възможности и обстоятелства. Обичайно възприемаме това противоречие като сигнал за атака и тъй като пълнолунието е повратна точка, събитията пораждат бързо развитие на ситуациите или техния разпад. Във всеки случай обстоятелствата вече няма да са същите. Нещо ще се промени, друго ще достигне до своя естествен финал. Но не забравяйте моля за природата на Рака - сигурност и безопасност.

Безопасното преминаване през предизвикателствата осветени от пълнолунието наистина изисква предпазни мерки. Натрупаната енергия може да стане неуправляема и лесно можем да надценим възможностите си, позволявайки си да се движим с висока скорост по непознати и непочистени пътища. В буквален и преносен смисъл. Затова е необходимо съзнателно да запазим спокойствие и трезва оценка, а по възможност да отложим за ден-два дела и решения изискващи такива. Показателна относно трезвата преценка е липсата на какъвто и да било ангажимент на Меркурий към текущата ситуация. Едва пробуждащ се от зимен сън и все още наслаждаващ се на уединение, небесния фокусник сега не може да ни предложи удобно решение. На практика всичко на което можем да разчитаме са представи и убеждения формирани в миналото, които тепърва ще доказват своята несъстоятелност. А нови и напълно адекватни на обективните обстоятелства ще имаме едва след 27 януари когато Меркурий излезе от ретроградната си примка.

Алтернатива винаги има разбира се и този път я откриваме в целувката на Венера и Нептун. Тази целувка ни потапя в света на любовта, поезията, музиката, мечтите и фантазиите. Дали е чиста случайност че в този момент небето ни предлага изострена възприемчивост към красотата и любовта? Или това е още един капан от свръхемоции и нереалистични фантазии, прикрит зад булото на красиви мечти и любовни обещания? И двете може би. Потапянето в мечти и силните емоции също могат да ни тласнат към необмислени избори и решения. Едно е сигурно - Любовта отново предалга да спаси света. Защото пълната Луна в Рак заедно с Венера и Нептун със сигурност засилват интуитивните и емпатичните ни способности, поради което имаме прекрасната възможност не да разбираме, а да чувстваме. И хората и света около себе си. Важното е да не се опитваме да контролираме, следвайки поривите на силно фрустрираното Слънце и радикалните настроения на Юпитер и Уран. Защото имаме възможност да използваме интуитивните си прозрения и впечатления, за да направим оценка на изборите и решенията си или да се ориентираме към онези свои планове, които могат да принесат блага не само за нас но и за другите. Да планираме промяната с любов и грижа към себе си и другите. Да внесем хармония и красота в живота и взаимоотношенията си и да се потопим в тях докато бурята отмине.

Медитирайте, послушайте хубава музика, потопете се в магията на киното, запознайте се отблизо с психотерапевтични и езотерични практики. Внесете повече романтика в живота си. Близостта тези дни ще ви поднесе неочаквани разкрития. Направете красив жест, любовно признание или просто поговорете с някого-със сърце и душа.

петък, 9 декември 2016 г.

Слънце/Сатурн- цикълът на реализацията

Съвпада на Сатурн със Слънцето на 10 декември е фундаментален, ключов за годината момент на рестарт и пренастройка. Този взаимообмен ограничава мъжкия принцип и липсата на активно изразена яннска енергия става очевидна. Марс, намирайки се в градуса на своята екзалтация би могъл да компенсира с изява на сексуалност и воля, но въпреки това, особено ако естествени условия за тяхната проява липсват, не е изключено да почувствате изострен песимизъм и самокритичност. Предстоящото пълнолуние във вторник срещу сряда допълнително изостря, но и осветява темите, които би следвало да поставим като приоритет за реализация през следващата година.

Съвпада се случва веднъж годишно и отбелязва началото на нов Слънчево-Сатурнов цикъл и ни приканва да обърнем внимание на нивата на лична компетентност и умението съзнателно да фокусираме вниманието си в конкретни житейски области. Доброволното уединение в тези дни може да се окаже изключително продуктивно, особено ако вниманието бъде насочено към дела изискващи съсредоточеност, дисциплина и концентрация. Струва си в този момент да направим знакови постъпки, малки ритуали, жестове, да проведем разговори, акцентиращи върху теми, които разпознаваме за себе си като приоритети, стратегически цели, лични стремежи и сюжети, чието проявление бихме желали да видим проектирано в реалността.

Полезно е също да изследваме в кои ситуации се налага да насочим силата и съзнателните си намерения, и да поемем лична отговорност чрез активно поемане на инициатива и готовност за самостоятелни действия, без да разчитаме на помощ или чужди инициативи. Ситуациите които попадаме в този момент ни подсказват къде "трябва" е по-важно от "искам", ситуации в които на първо място стоят чувството за дълг, необходимостта, задължението или принудата. Но това е време за осъзнаване на отговорността, както и на ползите от нея. Животът може да ни постави изисквания да се разплатим за стари дългове, а пропуски, грешки, безотговорност или некомпетентност проявени в миналото, могат да станат причини за застой и фундаментални проблеми. От друга страна, това е време за признаване на заслугите и професионализма,за награди, повишение на професионалния и социалния статус, укрепване, узаконяване, подновяване или сключване на нови съюзи за онези, които през последната година са се проявили като надеждни и компетентни професионалисти, партньори и личности като цяло.

Наборът от възможни решения на ключови житейски ситуации в този момент е изключително ограничен, но онези, които съществуват предоставят реални и надеждни възможности, които едва ли ще ни подведат или разочароват, особено на фона на подкрепата която новият Слънчево-Сатурнов цикъл получава от Юпитер. Въпреки че Юпитеровото присъствие дава указания за допълнително натоварване или допълнителни отговорности, това са пътища и шансове, от които не следва да се отказваме, защото в последствие те неизбежно да поднесат богат урожай. Особено ако не очакваме незабавен резултат и сме готови да полагаме системни усилия. Но пък и успехът няма да е мимолетен.

Поставете си реалистични цели, последвайте синхроничността и вътрешното си чувство и се съсредоточете върху най-важните си ценности и житейски стремежи.

Успех!

сряда, 30 ноември 2016 г.

Новолунни разни: Обесения, Бдителния и тауквадратурите


Докато Луната още спи, защото тя все още спи, въпреки всеобщата еуфория и големите обещания на новолунието, се разхождам по неясните очертания и мъгливите пътеки затрупани от първия сняг и сред тихия шепот на снежинките и бялата победа на чистотата преди началото, си мисля: Еуфория??? Ама защо и на какво отгоре? Та нали каквото горе това и долу, а долу чист бял празен лист без обещания за каквито и да било желания. Усещам как чистотата, студът, ограничените възможности за движение и  внезапния застой, лишаващ те от каквито и да било възможности освен една-да се концентрираш тук и сега, някак си ме отдалечават от стрелешко-юпитеровото безгрижие и все по-натрапчиво ме насочват към Сатурн.

И не само те - Луната, която макар и да не виждам, усещам с тялото си, с всяка крачка, ден след ден, час след час, все по-навътре и по на-дълбоко в студената прегръдка на зимата, която ще се случи само след няколко часа-в студената прегръдка на Сатурн.

Казват, пък и за толкова години наблюдения и сама знам, че по време на новолуние организма и психиката се освобождават от товара на изтичащия месец. Пречистват се и се готвят за нов жизнен цикъл. Ето това вече е идеалната синхроничност - каквото горе, това и долу-белоснежна чистота, замръзнало в очакване дихание и тишина. Първична тишина в която дори шепота на снежинките звъни като камбанен звън помитащ всякакви предубеждения, а и съмнения.

И някак в белотата всичко се подрежда по местата. Рано е за посрещане. Време е за изпращане

Първо не е новолуние или по-точно е , ама не баш, и днес да, точно днес, започва оня тъмния, страшния ден, потънал в първичната бездна на гладната и освирепяла от липсата на възможност да се окъпе в лъчите на светлината Хеката. После се сещам и не само се сещам, направо усещам, че тия лъчи извират, буквално прозират през сърцето на Скорпиона. О дааа, точно така, как можах да пропусна. Точно там където Луната е тъй безпомощна и ранима- пред Антарес който ще пречисти Слънцето от фалшив блясък за да го направи истински цар. "Защото той ще командва земи и царства и ще управлява твърдо и мъдро и ще бъде велик и прославен своите действия". Отчитайки този факт, както и осезаемото дихание на Сатурн вече започвам да се успокоявам. Не, слава Богу, няма грешка! Каквото на небето това и на земята, това и в душата и вече нямам угризения, че не летя в еуфория понесена от очаквания за сбъднати мечти и никак не бързам да пристъпя в бъдещето.

Така, сред празният лист на белотата и пътеки, които сама си проправям летя напред и назад, в минало и бъдещe. В белотата губиш усещането за пространство и време, от къде идваш и на къде отиваш - всичко е едно - бяло. А хладния блясък на диаманта в жезъла на Сатурн, разчиства пътищата в съзнанието ми и намества фокуса в колелото на времето. И попада в средната точка. Средната точка между две затъмнения. Ахаа, ето къде бил ключът. Защото новолунието на 29 ноември е средната точка между слънчевото затъмнение на 1 септември тази година и следващото което ще бъде на 26 февруари, 2017. И още по важно, за мен специално, то е средна точка между лунното от 16 септември и следващото лунно на 11 февруари, 2017.  Е, това вече съвсем не е причина за еуфория.

Да ви разкажа малко за средните точки. Всяка сизигия, т.е новолуние или пълнолуние, носят нови тенденции в развитието на важни житейски сюжети и обстоятелства. При всяка светът неизбежно се променя, в една или друга степен, раждат се нови мисли, идеи, планове, които в последствие ще търсят възможност за въплъщение в реалността. Те в една или друга степен засягат всеки конкретно, доколкото резонират с рождения хороскоп. Но винаги насочват към определена тема или задача съгласно мястото където попадат. Не винаги обаче те се проявяват като нещо ново. Понякога акцентират върху вече съществуващи условия, сюжети и състояния, като добавят декорация, така да се каже,  предоставяща ни шансове да преразгледаме и променим подходите си в акцентираните теми и житейски сфери. Изключителна рядкост е всички родени в новолунието идеи и концепции да се разгърнат в рамките на месец. По правило те се развиват в течение на множество лунни цикли, в продължение на месеци, години, че и десетилетия. Но така или иначе, преминават през етап на максимално разкриване по време на пълнолунията. И понеже затъмненията са по същество новолуния и пълнолуния, но с по-съдбовен и мащабен акцент, цикличното им разгръщане и проява, което се случва в средните точки между тях има фундаментално значение за цялостния процес, генериран чрез тях.

Осъзнавайки този факт вече гледам с други очи през белотата към ограничените възможности на престоя в зимната приказка. Защото в средната точка, шансът да държиш под контрол хода на събитията и да проектираш желаната реалност е минимален. И ако си имаш торба с мечти и не си извадил нещо от нея по време на затъмненията, ще трябва да почакаш...минимум до следващото, по- ненатоварено с инерцията на вече възникнали и неподдаващи се на контрол сюжети новолуние. Защото средните точки са нещо като връх на сладоледа и най-важната им характеристика е непредсказуемост и невъзможност за контрол  на процесите и явленията.

Полекичка започвам да добивам самоувереност и спокойствие. Сладоледи съм яла, знам че няма как да предвидя кога върха ще се разтопи, ще се разтече до лактите ми, или просто ще залепне безславно на асфалта. А и с очите си виждам как лек полъх на вятъра, нежен прелет на птичка пренася една пряспа от едни клон на друг, заплитайки нова, по-сложна дантела. Защото събитията тук притежават динамиката на внезапния удар, произтичаща от факта че средната точка е върха на тау-квадрата, в основата на който стоят двете затъмнения.

 Е, сега вече всичко си идва на мястото, стане ли дума за тау квадрати и най-вече за "ръбчетата" им, нямам съмнения, но имам умения и рязко изтрезнявам от всички илюзии за сбъднати мечти. Защото тауквадратурата е една от най-твърдите и ограничаващи конфигурации и не, не че не сбъдва мечти напротив, сбъдва ги, но по особен начин. По същия начин както ги сбъдват и фазите на затъмненията. Средните точки обаче, подобно на тауквадратурите със сигурност описват ситуации, които изискват труден избор, ситуации които дават максимална свобода, но излизат извън контрол именно защото не всеки е в състояние да се разпореди грамотно с нея. В следствие на което, инициативите добиват съвсем неочаквана реализация, или като минимум протичат не така, както са планирани. Резултатите и последствията от тези инициативи могат да се окажат в пълна противоположност на първоначалния замисъл. Тук вече виждам как онези с рождени тауквадратури разбиращо кимат и свиват рамене, безсилни пред порстичката истина, че обстоятелствата друг ги създава. От вас се изисква реакция и в това сте много добри.

Почти в съгласие със себе си, докато си проправям нова пътека, защото пътеки няма и имам максимална свобода да вървя накъдето си поискам, разбирам, защо притихнала и предпазлива не бързам да празнувам големите надежди. В такива дни, а и в такива месеци, непредсказуемите ситуации са правило и те по правило рязко променят хода на събитията. Това е време на хаос и безпорядък, време за игри без правила, в които най важния играч е "слепият случай", при това без да знаеш до последният миг за чий отбор играе той. От тук произтича и най-важната препоръка - не започвай нищо важно, не взимай съдбовни решения, не създавай обстоятелства и реагирай само при нужда. Най-добрата тактика - покой и наблюдение, усвоена до съвършенство от най-добрите играчи и  най-важен урок за тези с рожденни тауквадратури, които от рано усвояват (или поне следва да се стремят към това) умението навреме и адекватно да реагират на възникващите в пространството около тях позиви и да се въздържат от това сами да ги създават.

Тишина, белота, замръзнала в очакване реалност. Покой. Каквото горе, това и долу. Няма пътеки, дори пътни знаци няма. Но аз вече имам няколко - средна точка, тау квадрат...горе и долу. Обесения, от горе-на долу, като отогвор на въпроса "какъв е твоя мироглед?", в една таро игра, в която наужким е наистина.

Обесения сам по себе си е средна точка, виси застинал в средата на цикъла описващ пътя на Героя през големите Аркани в Таро. И изображението му много прилича на конфигурацията тауквадрат. Описва едновременното проявление на сидеричния и тропическия зодиак в това наволуние. Скоприона и Стрелеца. Провесен с главата надолу, навътре и на дълбоко, притихнал в подземното царство на Скорпиона, почти умрял но все още жив, с ясното съзнание, че трябва да пожертва част от себе си, за да живее и продължи пътешествието през живота. Описва и най добрата тактика както за тауквадратурите, така и за средните точки - бдителност.

Бдителността е качество и върховно постижение на тауквадратурите. Бдителността е състояние на максимална готовност за действие на фона на вътрешно спокойствие. Да бъдеш бдителен означава да бъдеш готов за всякакъв обрат в събитията, при това без да се безпокоиш и без да се ангажираш с оценки, преди да е настъпил решителния момент. Бдителността пести силите си, защото знае, че няма контрол над събитията, но има контрол над действията си спрямо тях. Бдителния  не зацикля над грешките, а ги изучава и не губи време за ненужни преживявания. Обесения, Бдителния и тауквадратурите се самозареждат и при необходимост са способни да проявят свръх човешки качества и реакции без да се уморят. Затова пък през останалото време основното им занимание би следвало да бъде мускулна релаксация и пълна концентрация върху това което наблюдават, с което са заети.


И ето го Стрелеца! Най-после! Ако поставиш Обесения хоризонтално се превръща в лък и
стрела! А средната точка и тауквадратурата се фокусирт в цел. Изображението на Стрелеца е стрела, готова за полет. Това е мига в който се избира цел, преценява се усилието с което стрелата трябва да бъде изстреляна, движението се синхронизира с дишането, а тялото е едновременно отпуснато и концентрирано в движението. Неслучайно стрелбата с лък е изкуство, усвояването на което изисква развиване на специални умения. Ето и сега се налага и ще ни бъде полезно да бъдем изключително внимателни и прецизни, особено в етапа на настройката, насочването и мускулната релаксация. Енергията на Бдителния ни е необходима за да забележим главното и да се съсредоточим в него, за да се прицелим в новите идеи и решения. Да се прицелим, да проследим целта, да изучим поведението и реакциите и, както и условията на заобикалящата среда, които биха могли да повлияят на полета на стрелата и да я отклонят от целта. Да разработим стратегия, да обмислим тактика, да  изберем правилният момент, но не и да стреляме. Защото акцентите през този месец ще ни покажат границите, които не бива да пристъпваме за да избегнем неприятности, както и посоките, в които следва да поемем в търсене на щастието и големите мечти.


Спокойна съм и ми е бяло.