сряда, 5 април 2017 г.

Сатурн в стоянка пред Галактическия център

Сатурн, "Черното Слънце на Нощта" вече е в своята първа сутрешна стоянка, която ние наблюдаваме от Земята, проследявайки движението му по орбитата спрямо Слънцето. На този етап от своето небесно пътешествие, планета спира видимото си движение и след няколко дни започва да се движи назад по еклиптиката, по пътя който вече е извървяла.

Първата утринна стоянка на Сатурн е събитие, което учените наблюдават на небето и проследяват с огромен интерес вече хилядолетия наред, тъй като цикълът Слънце / Сатурн е всъщност цикъл на реализацията. Поради това, че видимото ретроградно движение е феномен, който има пряко отношение и връзка с хелиакалния цикъл, т.е движението на планетата спрямо Слънцето ефектът върху съзнателните модели и представи генерирани в поднебесния свят е забележим и потвърден. Мнозина астролози от древността до днес, смятат че Сатурн, както и останалите външни планети са най-силни и мощни в изявата на принципите и качествата си именно в периода от първата сутрешна поява до първата сутрешна стоянка-т.е в този момент. След което, при ретроградното си движение изявата на техните принципи среща трудности, забавяне и пречки. Поради това се считат за носещи проблеми до момента, в който застанат във вечерната си стоянка, след като вече са се появили като вечерни звезди и пак възстановят обичайното си движение по хода на еклиптиката, във втората половина на своя хелиакален цикъл. Съществен нюанс в тази обща теория добавя вечерния изгрев, случващ се при опозицята на ретроградната планета със Слънцето-в който планетата символично достига апогеят на силата си и зрелостта на сюжетите генерирани от съответния цикъл и планетните принципи които ги обслужват. В настоящия цикъл на Сатурн имаме

Сутрешна стоянка: 3-8 април, в 28 гр. на тропическия Срелец

Опозиция със Слънцето и вечерна поява: 15-16 юни, в 25гр. по остта на тропическите Близнаци-Стрелец

Вечерна стоянка: 22-29 август, в 22гр. на тропическия Стрелец, там където заварихме Сатурн в новогодишната нощ на 2017г.

А кои са принципите и качествата на Сатурн?

В древността съвсем не са придавали такава тъмна, злокобна и зла природа на Сатурн с каквато каквато той се слави днес. И днес обаче, той е той внася формообразуващите ограничения, необходими за превръщането на една съзнателна идея или намерение в устойчива реалност. Освен смърт, болести, кармични разплати, природни бедствия и сурови наказания, той носи стабилност, справедливост, истина и ред. Всъщност първото е последствие от липсата на второто и функцията на Сатурн да възстановява разумния баланс, поради която именно той е разглеждан и като фактор описващ кармата. Затова, когато Сатурн започне ретроградното си движение, в поднебесния свят започват дълги и щателни проверки на стабилността, постиженията и заслугите, на правилата и законите, които ние следваме или не. Неслучайно Сатурн екзалтира във Везни - равновесието е негово есенциално качество, справедливостта-достойнство. Когато Сатурн застане в сутрешна стоянка, неговите качества и принципите му на изява в поднебесния свят стават максимално силни, поради което ние възприемаме това време като изключително тежко за себе си. Законът действа в цялата си суровост, истината се отърсва от удобните нюанси, доброто и лошото заемат полярни позиции, а принципите и убежденията се потвърждават с преданост и вярност, без прояви на каквито и да било сърдечност и съчувствие. Всъщност, оказва се че ние хората не обичаме и страдаме от реда и вселенските закони осигуряващи неговото поддържане.

Ретроградния Сатурн обикновено ни предизвиква да се отнасяме реалистично към живота и към нещата, които го осмислят. Особено към онези, върху които до този момент сме избягвали да фокусираме вниманието си. Той изисква от нас работа, много работа, а си служи с ограничения, отлагания, чувство на безсилие и дори често с болести, но само ако човек пренебрегва отговорностите към себе си и не оценява обективно реалността си. Чрез своя инструментариум Сатурн се стреми да окаже натиск върху нас, за да ни накара да се изправим срещу онези ситуации и области в живота си, в които липсва структура, дисциплина и вътрешна сила. В тези области той забавя естествения ритъм, за да направи проверка на качеството и устойчивостта и да ни помогне да ги структурираме и укрепим до здравословни и напълно жизнеспособни граници.

По време на своето ретроградно движение Сатурн ще ни приканва да обърнем внимание на нивата на лична компетентност и умението съзнателно да фокусираме вниманието си в конкретни житейски области. Те обикновено са указани от рождения дом през който Сатурн транзитира и аспектите които прави с акцентирани места от хороскопа по време на ретроградното си движение. Особено внимание изискват темите и принципите на планетите към които ретроградния Сатурн ще направи аспекти по време на сутрешната и вечерната стоянка и първата вечерна поява, т.е при опозицията със Слънцето.

Наборът от възможни решения на ключови житейски ситуации от момента на първата утринна стоянка нататък, по време на цялата ретроградна фаза става изключително ограничен, но онези, които остават, в случай че бъдат приети ще ни предоставят реални и надеждни възможности, които едва ли ще ни подведат или разочароват, особено на фона на подкрепата която настоящата ретроградна фаза получава от Юпитер. Съществен процес на пресяване на "зърното от плявата" ще преживяваме в периода на критичен обрат при опозицията Слънце-Сатурн, в средата на юни. Той ще ни подскаже къде "трябва" е по-важно от "искам", в кои ситуации се налага да пренасочим силата и съзнателните си намерения, да поемем лична отговорност, или да се откажем от направления и цели, които в този момент се оказват непродуктивни или нежизнеспособни.

В по глобален план, специално внимание заслужава да отделим на мястото в което Сатурн застава в първа стоянка, защото то ще ни даде и указания за темите към които ще ни фокусират ретроградите процеси. В знак на Юпитер, в терма на Юпитер, в горното рамо на лъка, над върха на Стрелата, на Млечния път, там където се проектира Галактическия център. Изключително интересно място, през което протича мощна космическа енергия въвличаща ни в мащабни процеси. Галактическият център е символ на колосална творческа и съзидателна сила оказваща мощен ефект върху колективната еволюция. Това е точката, около която се върти нашата Галактика-Млечния път. Тук, в тази супер масивна черна дупка, генератор на Сътворението, образно казано започва и завършва живота на нашата Галактика. Ако разгледаме образа на Сатурн поставен на това място

Сатурн като носител на принципа на ограничението и структурирането на реалността в място на владение на Юпитер формиращ представите и убежденията за онова което съществува и перспективата зад него, на пътя който води право към центъра на Галактиката, в сутрешната си стоянка, ни подсказва, че разполагаме с възможност да направим уверена стъпка по път с широка видимост и далечна перспектива. На практика, най-добрия възможен път напред. Представете си че ви предстои пътешествие в непозната, екзотична страна. Бихте искали да разполагате с възможно най-надеждното превозно средство, карта с точни координати и добра екипировка. А бихте ли тръгнали нетренирани и непотготвени?

Или иначе казано, Сатурн  сега ни призовава да вземем своето бъдеще в ръцете си и да поемем отговорността за него повече от когато и да било. Да, вероятно ще ни изправи пред провала на фундаментални убеждения в ситуации напълно излизащи извън нашите представи и  контрол и като цяло всъщност ще ни подскаже че животът, светът и законите които ги движат, не подлежат на контрол от човешка сила, напротив ние ще трябва да се впишем в тях. На хоризонта зад него обаче стои едно бъдеще, което е далеч по-мащабно от чиито и да било човешки представи, а Сатурн все пак е проекция на принципа на ограничението и контрола, произтичащо от страха от разпад и смърт на вече създаденото и сътвореното. А дали докато следвате авантюристичния порив към изследване на непознати страни, някой няма да се самонастани в дома ви? Дали не е по-добре да си останете у дома, където е тясно и скучно, но затова пък сигурно. В крайна сметка отговорни сте към този дом, нали така.

Безотговорността към себе си, прикриваща страха от сътворяването на собствената реалност зад условна отговорност към някой друг или нещо, друго е една от най-често срещаните форми на изкривяване на принципа на Сатурн, които стават очевидни по време на ретроградната фаза. Митологичния образ на Кронос , който стои зад Сатурн и който систематично поглъща децата си виждайки в тях заплаха за собственото си творение, която би могла да му отнеме контрола над реалността сътворена от него, ще придобие вероятно много ярки очертания и символика в следващите месеци. Особено във времето когато Сатурн отново за последен път премине през проекцията на Галактическия център на прага на декември 2017.

Но тъй като бъдещето не може да бъде контролирано, освен ако не бъде създадено, а образът на реалността в лицето на Сатурн се проектира в центъра от който се ражда самото сътворяване, дотогава са възможни както обществени процеси, така и научни открития които да предоставят възможност за разширяване на перспективите и умствените представи позволяващи динамично разширяване на самата реалност. Един ретроспективен преглед на годините през които Сатурн е преминавал през това място ни доказва, че в тях настъпва време на обновление на световната реалност, а на световната сцена се появяват открития и процеси които разширяват и буквално променят глобалния мироглед. Показателни например са 1781 ,когато е открит Уран - откритие, което за една нощ  буквално променя представите на човечеството за Вселената или 1988/89 когато политическите процеси започнали в Съветския съюз, довеждат до падането на Желязната завеса година по късно. Така че без значение дали ще се отправите на предивзикателно пътешествие за да разширите представите си за реалността, или ще положите грижите на добър стопанин на реалността която вече сте създали, тя ще се промени.

Ето в този вихър на сътворяване на нова реалност се намираме и сега, а сутрешната стоянка на Сатурн там просто предупреждава Внимание, Внимание, затегнете коланите, предстои преминаване в следваща реалност. А както знаем Сатурн е майсторът в на сътворяване на реалността и съответно раздава майсторските степени на онези които са овладели качествата му. И на колективно и на съвсем лично, ниво овладяването на Сатурн е ключът към постигането на свободата да бъдеш творец на собствената си реалност. А ретроградната му фаза дава ключът към това овладяване. Затова не се съпротивлявайте на ограниченията-приемете ги като указания, не съжалявайте за пътищата и целите към които той ще ограничи достъпът ви-приемете това като възможност да пренасочите усилията и представите си за бъдещето в други по-жизнеспособни форми и дестинации, които със сигурност ще придобият ясни очертания до края на ретроградния период. Или просто като изпитание за дисциплината постоянството и усърдието с които преследвате най-стратегическите си постижения и най-високите си принципи

Успех!

събота, 1 април 2017 г.

Различните лица на Любовта във фазите на ВенераСистемата от ценности и предпочитания, формиращи възгледите на човек относно любовните взаимоотношения, обичайно се разглеждат в контекста на зодиакалната и домовата позиция на Венера в рождения хороскоп. Непосредственият житейски опит обаче ни учи, че една тема може да се разгърне в различни сценарии в зависимост от природата и наклонностите на главния герой, информация за които черпим от фазата на рождената Венера. И това е обяснимо, защото фазите на планетите са свързани с техния цикъл на движение спрямо Слънцето, у което в хороскопа е проектирана индивидуалността и потенциала на Аза.
Цикъла започва при долен съвпад, при хелиакалния изгрев - първа поява на източния хоризонт.

Различните лица на Любовта, надничащи зад всяка Венерина фаза, си имат своите индивидуални характеристики, ценности, приоритети и предпочитания, формиращи очаквания и представи за щастието в Любовта, които съответно обслужват с различни модели на поведение, критерии за избор и оценка на доволството от направения вече избор. В някои случаи, ще ги разпознаем като възрастови характеристики и то не без основание - в началото на цикъла, Венера е млада, невинна и идеалистично настроена, а в края му - опитна и мъдра покровителка на Любовта. Като архетип на Добродетелите, в различните си фази поставя приоритет на различни добродетели.

Младата Венера се стреми към идеали, търси безусловната Любов и самоотвержено се бори за Справедливостта, а във най-зрялата си фаза като кулминираща Зорница притежава и Мъдростта да побеждава, без да се сражава. Зорницата манифестира мъжкия принцип на Венера и е божество на войната и откритото противопоставяне, които намираме проектирани във Везни и седми дом, а идеалите и божествените добродетели които следва, както и Мъдростта с които ги постига се проектират в Риби.

Зрялата Венера- Вечерницата напротив, е божество на Любовта, способна да прави избори и компромиси, които да обслужват Мира, Хармонията, Съгласието и Единството-отново с проекция във Везни и седми дом. Тя е освободена от утопични идеали , но пък разполага със съвсем практични умения да достави комфорт и чувствана наслада, разполага с ресурс за взаимна обмяна, които намираме проектирани в Телец. Вечерницата не воюва за добродетелите, а възстановява Справедливостта, подкрепяйки или ограничавайки свободата на избор, или с лично поведение и пример налага представите за съгласие и обединение.

В невидимата Венера пък са положени изкуплението и саможертвата, магията и алхимичния процес на трансформация и трансмутация, сексуалната любов, болестите и лечителските способности, които виждаме проектирани в Риби и до известна степен в Телец и Скорпион.

Всъщност в Телец са проектирани и Венерините принципи на материалните ценности и ресурси, талантите и способностите за адекватно разпореждане с материята, които не са предмет на настоящата тема.  Проекциите също ни дават съществена информация за природата на различните архетипи на Венера. Проекцията в Риби на Зорницата и Невидимата Венера ни подсказва по-екзалтираните характеристики на тяхната природа, докато проекцията на Вечерницата, в знаците на нейното владение -Телец и Везни, ни подсказват хармоничното и овладяно обслужване на принципите на Хармонията, Любовта и Изобилието, с които тя майсторски, както се полага на владетел умее да си служи. Проекцията в Скорпион на Невидимата Венера ни подсказва затруднената и изкривена изява на нейните принципи, но и способността и да лекува и съживява с Любов.

И така, нека да започнем от началото.

Долен съвпад на Венера със Слънцето-нов Слънчево Венерин цикъл

Долния съвпад на Венера със Слънцето, маркиращ началото на нов Венерин цикъл се случва по време на ретроградното и движение. Първоначално Венера се движи преди Слънцето по хода на еклиптиката, но тъй като движението е ретроградно тя всъщност се приближава към него до момента на точния съвпад, след което, предавайки му лидерските позиции, се отдалечава от него все повече и повече, за да се появи отново на небосвода като утринна звезда.

По време на тази фаза, с продължителност 0, 3, 7 или 14 дни, Венера всъщност е невидима и ретроградна, което до голяма степен определя нейната природа и поведение.Тук Венера има колеблив характер и несигурна, все още неустановена ценностна система, поради което и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, както и ориентири позволяващи и да прави адекватни избори и да взима адекватни решения. На този етап, Венера изследва границите на любовта, търсейки в другия обект и средство за изследване и задоволяване на личните си желания и потребности. Хората, родени в такава фаза на Венера, обикновено подхождат много колебливо и наивно при установяването на лични взаимоотношения и социални връзки, въпреки че вродената необходимост от натрупване на опит и придобиване на качества и умения за изграждане на успешни връзки, поддържа постоянният им интерес към тях.  Тъй като все още изследват своя вътрешен свят, стремейки се да натрупат познания по чувствените теми и въпроси,те са фокусирани преди всичко в своите мисли и чувства, а не във самите взаимоотношения и чувствата на останалите участници в тях. Това разбира се не означава че пренебрегват хората в обкръжението си съзнателно, напротив. Но необходимостта от разбиране и интегриране на природата на Венера и липсата на достатъчно опит по темите и, указани от тази фаза, подчертават нужда от изследване и проявление преди всичко на вътрешно субективно ниво. На този етап от духовната си еволюция личността е насочена преди всичко към развиване на любов към себе си и любов към самата любов, поради което трудно прави своите избори в любовта. Поради липса на ясно установени критерии, не успява да намери причина и мотив да заобича някого, да разпознае в другите онова което е ценно за нея и съответно трудно постига любовта и вниманието от които се нуждае за да натрупа този опит. В поведението си се склонна да предизвиква партньора и обкръжението си, за да провери дали ще запази  или загуби тяхната любов и одобрение, въпреки държанието си. Реакциите и във връзките и социалното обкръжение често могат да се окажат неадекватни, уменията и да се справя с практическите аспекти на реалността, позволяващи и да задоволи сама нуждите и да се погрижи за комфорта си, все още не са развити, поради което често става зависима от чужда материална подкрепа. Липсата на установени критерии също така не и позволяват да оценява стойността на ресурсите-своите собствени и на партньора, поради което е склонна да ги разпилява или влага в непродуктивни идеи. Нека не забравям,е че на тази фаза Венера осъществява своето пътешествие в подземното царство, целящо да изследва, като първо принася в жертва, а в последствие реабилитира принципите и ценностите на Добродетелите и Любовта, което съществено допринася за разбирането на природата и подхода на родените в тази фаза.

Утринна Венера

Възстановявайки обичайния си ход, Венера се появява на небето като утринна звезда. В тази си фаза тя е митологично описана като носещата светлина- Венера Фосфорис или Венера Луцифер, Ищар на Акад, Атина Палада, Сарасвати. В нея се изявява мъжката природа на Венера, заради която в миналото тя е била почитана не само като божество на любовта и изобилието, но и като божество на войната. Тук се има предвид справедливата война, която Венера повежда като войн повеждащ битка за установяването на мир и възстановяване на баланса и хармонията, там където те са нарушени. Родените в тази фаза на Венера са завладени от ярки чувства и имат импулсивна и спонтанна природа. В личните си взаимоотношения и социалните си връзки те са водени от стремеж към опознаването и придобиването на нови ценности, с които да обогатят ценностната си система, опита и възгледите за човешките взаимоотношения. Зорницата се стреми се и се нуждае от независимост и отстоява нуждата си от пространство и време за себе си. Това може да създаде усещане у околните за липса на заинтересованост и недостатъчна ангажираност в партньорството, което всъщност е и предизвикателството пред родените при тази фаза -да отстояват и изследват собствените си граници без да подлагат на риск установените взаимоотношения и връзки. Всъщност, Зорницата пристъпва към срещите си с другите с жадното очакване на младежа правещ първите си стъпки в любовта. Тъй като все още му липса достатъчно опит и знание относно своите действителни нужди в партньорството, е възможно да направи погрешен избор, който да завърши с разочарование. Зорницата е склонна да маскира разочарованието си със студенина и незаинтересованост, но това е всъщност маска на самозащита.

Първа четвърт, Венера кулминира като Зорница в максимална сутрешна елонгация

Тази фаза започва с първия полуквадрат който източната Венера прави към Слънцето и достига максималната си фаза при най голямото отдалечаване на Венера от Слънцето, което не може да бъде повече от 47°. Тук Зорницата е най-ярка и блестяща. Най-свободолюбивата и безкомпромисна фаза на Венера проявяваща в максимална степен качествата на Венера Луцифер и Атина Палада, чийто независим дух, мъдрост и неотстъпчивост, поставят сериозни предизвикателства както пред партньорите така и пред връзките и. Природата и е ранима, но достатъчно войнствена, за да се отбранява и да защитава досега придобитата система от добродетели, а необходимостта си да усвоява и прилага нови способи в установяването на взаимоотношения задоволява с любопитство и решителност. Стреми се към обновление на опита във взаимоотношенията, чувствата и емоциите си . Влюбчива по природа и със завладяваща емоционалност, тя осъзнава ясно желанията и влеченията си, търси силна и страстна любов, но нетърпението, високите идеали и големите и очаквания, често стават причина за разочарования. Именно те, на по зрял етап от жизнения път, формират и отключват изявата на независимата и, рационална по своя характер  природа. Тук чувствата предхождат действията, изборите се правят почти автоматично-те са добри или лоши конкретно за нея и конкретно в този момент. Зорницата си служи със своите чувства, като средство за упътване -това/този ме прави щастлива, значи е добро/добър, а действията и изборите прави според вътрешния си етичен кодекс как трябва да се постъпи, много често потискайки чувствата и пренебрегвайки привързаностите си.


Краят на първата Венерина четвърт се отбелязва от повторния полуквадрат със Слънцето, след което тя започва да скъсява дистанцията помежду им опитвайки се да го догони. Родените в този период макар и притежаващи откритостта и волния дух на Зорницата, са далеч по- склонни на компромиси в партньорствата си. Точно те притежават вече и Мъдростта да утвърждават  и манифестират Божествените добродетели, без да се налага да се сражават за тях.

Когато Венера се приближава към горен съвпад със Слънцето тя изчезва от небосвода за 30, 45, или 60 дни, след което се появява отново като Вечерница. Съвпадът и със Слънцето осъществяващ се в този период е кулминацията в един Слънчево Венерин цикъл, подобно на Пълнолунието в Слънчево-Лунния, по време на който небесната красавица проявява едновременно и любов и активност. Тук младата някога Венера вече е развила любовта към себе си, както и любовта към другите и към самата Любов. Любовта към себе си е силно изразена, представата за връзката като средство за обслужване на чувствените и материални потребности също, но родените в тази фаза осъзнават совите вътрешни конфликти касаещи наличната система от ценности и проекцията им във взаимоотношенията и тази тема често заема водещо място в живота им. Стремежът им към установяването на хармонични отношения се реализира пропорционално на развиващите се способности да посрещат с внимание нуждите на другите. Способността за обективна преценка им позволява с лекота да анализират трудностите в междуличностния взаимообмен поради, поради което те притежават потенциален талант за съветници, дипломати и посредници. Поради високото ниво на осъзнаване обаче тези хора определено не са склонни на безсмислени компромиси и лесно прекратяват вазимоотношения, които не ги устройват и в които не намират конкретна полза за себе си. За разлика от Невидимата ретроградна Венера обаче, която също е материално ориентирана в изборите, но поставя ползата в критерий от необходимост, поради което се оказва в подчинена зависимост от партньор или обкръжение, директно движещата се невидима Венера съвсем конкретно и съзнателно преценява ползите от връзките си и поддържа хармонията в тях предоставяйки в замяна внимание и всеотдайност към интересите и нуждите на партньора и социалното обкръжение, за които е готова да се жертва. В тази фаза, магичните способности на Венера като жрица на Любовта имат най-висок потенциал на изява. Способностите и да трансформира и лекува чрез овладяни окултни практики, притежаването на вътрешна сила и умение за контрол над материята също са силно развити. Често ще я видим в хороскопите на хора, пожертвали интимното си щастие и избрали аскетизма за да се посветят на другите.

Вечерница

След горния съвпад Венера, навлиза в женската фаза на своя цикъл и се появява не небето като Вечерница. Венера Хесперус, Ищар на Урук, Афродита, Лакшми- чувствена и сладострастна повелителка на женствеността, любовта и удоволствията от живота, на изкуството, дипломацията и разбирателството, за която любовта и взаимоотношенията са непреходна ценност. Любовта и е достигнала зряло състояние, чувствата и са изтънчени, богати на нюанси и полутонове, предпочита не толкова ярките страсти, колкото тихото очарование на споделената интимност. Тук стремежът да споделяш живота си с друг човек е водещ и подплатен с готовност за отстъпки и способност да се съобрази с нуждите на партньора. Вечерницата е миролюбивата и отдадена, даряваща дълбоки чувства и хармонични взаимоотношения, разпознава и признава правото на другия да бъде уникална личност а не просто обект за задоволяването на желанията и. Чувствата възникват след действията, а изборите и оценките и са преди всичко естетически и в съгласие с установените норми и традиции. Вечерницата се придържа към традиционните форми на женствеността- притежава мекота и магнетизъм, изтънченост и тихо очарование, тя е уверена в чувствата и изборите си, което и позволява да има спокойно поведение в личните и социалните си връзки. Стреми се към спокойни, традиционни лични и социални връзки, като обслужва този си стремеж със съответното изтънчено и дипломатично и социално приемливо поведение, вярност, добри обноски и съблазняващо приемане.


Последна четвърт-Венера кулминира като Вечерница в максимална вечерна елонгация

Най-пълнокръвната и хармоничната си фаза Венера достига след първия си полуквадрат към Слънцето като вечерна звезда. Родените в тази фаза се отличават с ярък стремеж към сътрудничество и дипломатически способности, както и с тънък усет към чувствените удоволствия на живота, които с наслада и готовност споделят с другите. Вечерницата достигнала своята зрялост и пълнота, дирижира и насочва чувствата си след мъдра преценка, оценявайки ги според традиционните естетически норми, потенциалът им да задоволят физическите и емоционални потребности и степента, с която се обслужват ролите в традицинните схващания за любовта и партньорството. Притежава емоционална зрялост и мъдрост, привързана е не толкова към принципите си в които е склонна да направи компромис заради запазването на комфорта и хармонията във връзката.  Тя умее да управлява чувствата си и изборите си, като ги насочва в сюжети, които напълно обслужват потребността и причините да си взаимодейства с партньора и социалното обкръжение. Чувствата и са дъблоки, но не така спонтанни и непосредствени както при Зорницата в огледалната фаза, а в обмена очаква и успява да постигне равнопоставена и хармонична размяна на чувства, ползи и лични ресурси.

Края на последната Венерина четвърт се отбелязва от повторния полуквадрат със Слънцето като Вечерница, след което тя започва да намалява скоростта си на движение, позволявайки на Слънцето да я догони. В тази позиция Венера, притежава всички качества на Вечерницата-зряла, мъдра и изкусителна повелителка на Любовта и земните блага, постигнала контрол върху чувствата и емоциите си и умение да ги насочва в желаната от нея посока. Този вътрешен стремеж и нагласа обаче, пораждат напрежение, което зрялата Вечерница успява да компенсира със силна страст, но освобождава при приближаването си към долния съвпад.

Навлизайки в ретроградната примка, когато Слънцето догонвайки я намали разстоянието помежду им на около 35гр. по еклитиката, Вечерницата вече се освобождава от напрежението с разрушителна емоционалност, силни фрустрации и освобождаване от комплекси, стреотипи, страхове и ограничаващи модели. Тук Венера може да е много всеотдайна в опитите си за съхрани и укрепи Любовта, хармонията и единството, но е склонна да се придържа към остарели и нежизнеспособни модели и поведение във взаимодействието си с външния свят, поради което не успява на време да ги адаптира към настоящата реалност. На следвакия етап желанието за освобождаване на комплекси и ограничаващи моделли,  предизвиква харатерния за ретроградната Вечерница процес са ревизия и преоценка на моделите и подходите в любовта и взаимоотношенията. Тук Венера вече е капризна, непостоянна в оценките и предпочитанията си, неуверена в чувствата си и разбира се в изборите си, които непрестанно подлага на съмнение. Субективните и нагласи вече създават илюзии за любовта, които биват развенчавани посредством разочарования и трудни връзки и я карат да се чувства все по-неуверена в изборите си. Реакциите и във връзките и социалното обкръжение също могат да се окажат неадекватни, подобно на ретроградната невидима Зорница.

А какво би се получило, ако допуснем еретичната мисъл , че Венера, бидейки нощна планета и носителка на женския принцип, започва началото на своя цикъл не като Зорница, а като Вечерница???? Това предстои да изследваме и разберем. 

Така или иначе обаче, лицата в които ще се оглежда като Зорница или Вечерница, няма да претърпят съществена промяна, така че свободно изследвайте и търсете себе си в тях.

вторник, 14 март 2017 г.

Ретроградна Венера - ревизия на изборите и ценностите, които стоят в основата им

Когато една планета започне да се движи ретроградно, настъпва период, в който събитията, обстоятелствата, мислите и преживяванията ни заставят да преосмислим и преразгледаме своите позиции по темите и въпросите, намиращи се под нейно влияние.

Венера е господарката на нашите чувства, ресурси и добродетели, отговаря за партньорствата - както личните, така и деловите. Тя показва как встъпваме в съюз, как разбираме любовта, как проявяваме чувствеността си, какви прояви на любов и привързаност очакваме, а също и доколко успяваме да се свържем с насладата от живота, тъй като е тясно свързана с понятийните ни възприятия за красотата и комфорта като цяло. И не на последно място, в чисто материален аспект - парите, талантите и притежанията, които освен източник на комфорт, са и разменна монета във взаимоотношенията, особено в деловите.  И да, действително когато Венера навлезе в своята ретроградна примка започваме да усещаме промяна във всичко гореизброено. Взаимоотношенията и финансите, красотата и равновесието, притежанията и ресурсите, удоволствията и всичко, което традиционно приписваме на Венера обаче, са по скоро външна опаковка и най-разпространен вариант на проявление на нейния основен принцип- изборът и ценностите, които се явяват безусловен ориентир в ситуации на избор.

Ние проектираме субективна ценност в онова, което желаем да притежаваме, във всичко което смятаме че би могло да ни донесе щастие и удоволствие. Системата от ценности и добродетели, която изповядваме обуславя онова, което ценим повече от всичко, онова което се стараем да постигнем и в крайна сметка онова, заради което правим всичко, което правим. В края на краищата, ценностите и вкусовете са тези, които ни обединяват или ни разграничават от околните. Харесват ни онези, които споделят ценности сходни нашите, а заради различията, противопоставянето и конфликта на ценности са възниквали конфликти и дори войни. Именно поради това Венера се свързва не само със съюзите, но и с конфликтите и откритите вражди.

Венера е архетип на хармонията, изобилието и равновесието, на Любовта и най-възвишените съзидателни  и красиви чувства и форми във всички техни проявления. Любовта, Жертвоготовността, Мекотата, Прилежността, Справедливостта, Съвършенството, Талантите, Дарбите, Хармонията, Равновесието, Силата, Целомъдрието и Въздържанието дори са добродетели  проявени в разнообразните аспекти заложени в архетипа на Венера. Тя носи едни от най свещените идеи на човечеството и облича божествените добродетели в човешки форми, поднасяйки на нас хората, възможност да проявим величието на потенциала заложен в човешката душа. Любовта, Мъдростта и Истината като основополагащи принципи на съзидателната Божествена природа са положени именно във фазите на Венера като Зорница и Вечерница, а принципите на състраданието и жертвоготовността като победа на духа над материята - в основата на нейния цикъл при долния съвпад със Слънцето, когато за няколко дни Венера остава невидима.

Струва си да изясним защо Венера има толкова фундаментално значение за съзидателната изява на нашия потенциал, способностите и мотивите ни да постигаме щастие и удовлетворение в живота. Когато ние знаем "кое", "какво" и "кой" са най-ценни и важни за нас, без какво не бихме били щастливи дори да имаме всичко друго на света, кое има непреходна стойност в нашата ценностна система и каква е нейната структура и йерархия, придобиваме способността да разглеждаме всички свои цели, ситуациите в които попадаме и обстоятелствата с които се срещаме, от гледна точка на това, доколко те са в съгласие или напротив с основните смислови съдържания и ценности в живота ни. В такъв случай, можем да живеем и да взимаме решения осъзнато и в съгласие, с онова което е най-важно за нас, можем с лекота и в хармония със себе да правим своите избори, а те от своя страна имат потенциалът да обслужат постигането на щастие, хармония и равновесие в живота ни. Тогава целите зад които стоят реални стойности и значими за нас добродетели и желания, се постигат с удоволствие и вдъхновение , тъй като са определени не от "трябва" "всички правят/имат така/това", "длъжен/принуден съм" , а от онова което наистина има дълбок смисъл и стойност за нас, синхронизирано е с вече усвоените и приети общочовешки и Божествени добродетели, духовната мъдрост и зрялост, и пътя на душата. Така можем да обединим ум, сърце и воля за да направим своите избори и да ги следваме, а Умът, Сърцето и Волята са проводниците чрез които Любовта, Мъдростта и Истината като божествени принципи се реализират чрез човешките ни постъпки. Или иначе казано, чрез тях именно Бог работи в нас. Ако нямаме приоритети, ако те не са правилно подредени или не обслужват реални и адекватни на природата и настоящето ни ценности и желания, рискуваме да се движим хаотично през живота, да правим неосъзнати избори, основани на погрешни преценки, да пропускаме възможности, които биха ни направили щастливи, да обслужваме нечии чужди форми и представи за щастие, лишени от мотив и цели, които обслужват нашето собствено благоденствие. Тогава и действията ни стават хаотични, умът и волята се раздвояват, а липсата на единство, става причина за липса на хармония в нас и в живота ни.

За разбирането на външните и вътрешните процеси, протичащи в ретроградната примка на Венера, е необходимо също да изясним разликите в изявите на Венера като Вечерница, Зорница и невидима в лъчите на Слънцето при долния съвпад, когато е ретроградна. Защото чистотата на ценностите и добродетелите, които биха изпълнили със смисъл и съдържание живота ни и които са в състояние да  създават и поддържат хармонията и равновесието в него са манифестирани от Зорницата. Дръзката, войнствена и импулсивна по характер Зорница, преминала през посвещението на жертвата значително се различава от противоположния характер на сестра си Вечерницата - покровителката на традициите и дипломацията, на общоприетите и социално одобрени ценности, на материалните удобства и телесните наслади, на комфорта от сигурността и привързаността, чиито принципи властваха над поднебесния свят от лятото на 2016 г. до сега. Тя вече не държи в ръката си чашата на любовта и изобилието, а посяга ту към жезъла на Мъдростта, ту към меча на Справедливостта,  Различава се и от несигурния характер и колебливата ценностна система на ретроградната, невидима в лъчите на слънцето и все още неродена Венера, на която и липсват ясни критерии и усвоени умения за взаимодействие с околния свят, за да реагира адекватно на реалността, да прави адекватни избори, обслужващи адекватни решения, за да се справя с успешно практическите аспекти на живота. Зорницата е защитник на чистотата и истината, настоява за прилагането на Справедливостта и Мъдростта и не се страхува за тази цел да налага смяна в приоритетите, дори те да противоречат на очакванията и традициите, общоприетите норми и етични правила. Зорницата има смелостта и разполага с потенциала да утвърждава нови по-високи ценности и стандарти, и да променя в съответствие с тях реалността, въпреки обичайните практики и общоприетите стереотипи, а когато практическите аспекти на живота възпрепятстват прилагането на морално-етичните принципи, които е призвана да приложи, тя просто ги променя.

Самата ретроградност е свързана с видимото движение на планетата и цикъла и спрямо Слънцето, поради което и със съзнателна изява на Аза и потенциалите му. Де факто, планетата не се движи назад, разбира се, просто наблюдавайки я от Земята, започваме да забелязваме как тя постепенно намалява скоростта си на движение по еклиптиката, спира и се връща назад, след което отново забавя ход, спира и  възстановява обичайната си скорост и посока. Периодът на ретроградността обхваща времето, в което планетата се намира в ретроградната примка: от точката в еклиптиката, до който в последствие ще се върне и отново ще възстанови обичайния си ход, до точката, в която е спряла движението си и е сменила видимия си ход обратно по зодиака. Тези две точки, в които планетата спира и променя движението си, се наричат стоянки и са изключително важни, фокусни точки в ретроградния период, тъй като маркират области на интензивни промени, събития и преживявания. Съответно, те придобиват особено значение, в случай че  акцентират важни точки в хороскопите на хора и държави.

Основния процес, който протича във времето докато Венера се намира в ретроградната си примка е ревизия и преоценка на ценностната система и онова което считаме за източник на щастие в живота си. Промените настъпващи във взаимоотношенията, във финансовия статус и източниците на доходи, в желанията нещо рязко да се промени, в самите ситуации на важен житейски избор, които често наблюдаваме в този период, са само външни проявления и частни случаи на по-дълбоки вътрешни промени.

Разбира се, не всяка ретроградна фаза на Венера поражда изменения в ценностната система. В много случаи тя остава константна, и мнозина в най-добрия случай ще променят нещо в стереотипа на поведение, във външността или интериора на дома си. Но нека бъдем откровени - колко са тези, които действително изживяват щастлив изпълнен със смисъл и съдържание живот? Много често, ние не се замисляме и не разбираме какво ни движи, какви са нашите критерии и стойности, кои от тях са действително наши и кои фалшиви и наложени от средата, в която живеем. Всичко това обаче, става причина за хаос и загуба на смисъл в живота, отсъствие на мотивация, неспособност да се направи правилният избор, още по-малко пък да имам смелостта да го следваме и прилагаме.

Затова когато Венера се движи в своята ретроградна примка тя ни предлага и ни дава възможност да осъществим дълбок контакт с личната си ценностна система, наличието и липсата на добродетели, които да я поддържат и в крайна сметка - да въведем ред в приоритетите които изпълват със смисъл живота ни. Още повече, ако докато се движи в своята примка и най-вече в зоните на долния съвпад и двете стоянки, засяга със силни аспекти важни точки в рождената карта. В тези случаи, къде с лекота, къде по принуда се замисляме и установяваме къде се движим по шаблони, които значително се различават от това което действително е важно и значимо за нас. По какви причини и при какви обстоятелства сме се разминали с истинското щастие и сме се настанили във фалшиво, макар и удобно такова. "Защо" и "Заради кого" ставаме сутрин от леглото, кое е онова което желаем с цялото си сърце и на което възлагаме надежди, че би придало действителна стойност и съдържание на живота ни.

Настоящата ретроградна примка на Венера акцентира областта от 26 гр. Риби до 14гр. Овен, с долен съвпад, отбелазващ началото на новия Венерин цикъл в 5 гр. на Овен, на тропическия зодиак, във времевия диапазон от 30 януари 2017г. до 17 май 2017г., както следва:

-30 януари, 26 гр Риби - навлизане в ретроградната примка и указания за нежизнеспособни вече сюжети, които предстои да преразгледаме или освободим, причини за тяхното съществуване, проблеми върху които предстои да работим в същинската ретроградна фаза. Осветяване на фалшивите шаблони, от които Венера оттегля подкрепата си и ни съветва да освободим.

-10 февруари, 5 гр. Овен - място на бъдещия долен съвпад и предстоящо начало на новия Венерин цикъл- сигнални преживявания насочващи към източници, стойности, желания и приоритети с възможност да ни подскажат кое е действително е ценно и важно за нас и би могло да осмисли живота ни. Тук можем да срещнем сюжети, чийто потенциал сме подценили, или все още не сме изследвали поради липса на кураж или разбиране относно техния действителен капацитет като източник на нашето щастие и мотив за развиване на добродетели и обогатяване на ценностната система.

- 4 март, 14гр. Овен -  Стационарно ретроградна Венера начало на ретроградната фаза -спиране и забавяне на всички процеси, застой пораждащ въпроси "Действително ли искам това, което искам/имам/харесвам/ценя?"

- 25 март, 5 гр. Овен - долен съвпад със Слънцето и начало на нов Венерин цикъл- в този момент започваме да си отговаряме на въпросите от предходната точка и да интегрираме във вътрешен план новите сюжети и съдържания произтичащи от отговорите. Още една възможност да определим кое е най-важно за нас, кое ни прави истински щастливи, кои са нашите ценности и добродетели, да обмислим как те се проявяват и реализират ви живота ни, какво ни пречи, да направим съответните избори и да определим приоритетите, въз основа на които градим живота и щастието си.

Малко след долния съвпад, Венера се появява като Зорница. През тази година поради специфичното разположение на орбитата на Венера, спрямо орбитата на Земята, Венера се намира максимално близо, което дава допълнително указание за важността на протичащите процеси и ни прави свидетели и съучастници на специална фаза при която при ясно време и чист хоризонт бихме могли да наблюдаваме Венера едновременно като Зорница и Вечерница  в дните около долния съвпад. Предвид това че новия цикъл на Венера започва в дните на Пролетното равноденствие и новолунието след него, разполагаме с наистина рядка възможност да обединим ума, сърцето и волята си в реализацията на една наистина значима положителна промяна. Полезно е да наблюдаваме също външните сюжети и вътрешните прозрения които изпълват със съдържание външната и вътрешната ни реалност, както и да положим съзнателни намерения и усилия в този момент да привличаме и съхраняваме Любовта, Хармонията и Божествените принципи и добродетели в живота си.

-14 април, 26 гр. Риби - стационарно директна Венера- най-сериозната и трудна точка от настоящата ретроградна примка. Последна възможност за отказ от нежизнеспособните модели, привързаности, приоритети и сюжети, указани в периода 30 януари- 2 февруари, с нарастващ натиск от страна на Сатурн. Време за съгласуване или борба на новите приоритети и стойности със остарелите ценности, инертните и устойчиви конструкции, от които очакваме щастие и комфорт, със социалните норми и изисквания, с дългосрочните си планове и устойчивите паразитни убеждения и навици, в условия на несъвместимост и остри противоречия. Проблемните и сложни ситуации в този момент обаче, ни дават още една възможност да почувстваме и осъзнаем какво в крайна сметка е най-важно за нас. В този момент резултатите от вече осъществените вътрешни промени ще станат видими. Едни ще се разочароват и изправяйки се пред проблемите на несигурното бъдеще, вероятно ще се върнат към стария, добре познат и обичаен живот, пък бил той и чужд на тяхната природа и подчинен на ценности и приоритети, които те не разпознават като източник на щастие. А други, преодолявайки вътрешни и външни бариери ще започнат нов етап в живота си в съгласие със обновената си вече система от добродетели,  приоритети и желания.

-17 май, 14 гр. Овен - Венера излиза от ретроградната примка-тук протича вече процес на активно утвърждаване в реалността на новият смисъл, налагане на новите приоритети и житейско обновление в съответствие на утвърдените или новопридобитите житейски ценности. Устоялите на Сатурн и времето от 14 април до 17 май критерии, са вече интегрирани в структурата и ценностната система на личността която започва почти автоматично да построява живота си в съгласие с новите ценности и направените избори. Започваме да живеем, да действаме и да взимаме решенията си в съгласие с тях, а как те се въплъщават във външната реалност и доколко наистина съответстват на нашата вътрешна норма за добро, желано и красиво, предстои да разберем в периода ноември 2017- февруари 2018.

Условно, в процесите протичащи в периода докато Венера се движи в ретроградната примка, могат да бъдат разграничени три основни фази на криза и осъзнаване.

1. От навлизането в ретроградната примка до изчезването на Венера в лъчите на Слънцето, в случая от 30 януари до 20 март - заключителен етап в приключващия вече предходен цикъл, време за преоценка поднасящо указания за необходими изменения. Хора, вещи и житейски сюжети временно или завинаги напускат живота ни, или взаимоотношенията ни с тях, както и стойността която им придаваме необратимо се променят.

2. Невидима ретроградна Венера, 20-30 март. В този период с продължителност 8-10 дни се случва долния съвпад със Слънцето и започва новият цикъл, а на вътрешен план се интегрират сюжетите и съдържанията заложени в него. Всичко с което се срещаме и преживяваме, нашите желания, приоритети и предпочитания, всички категории които определяме за себе си като ценности и добродетели се интегрират в съзнанието ни с потенциал за реализация през следващите 20 месеца.

3. От изгрева на Венера като Зорница до излизането и от ретроградната примка, в случая от 30 март до 17 май, когато започваме да осъществяваме процеси на обновление в живота си в съответствие с новоизградената система от ценности, приоритети и желания. В този момент самите ценности биват подложени на проверка за жизнеспособност, а ние решаваме ще ги приложим ли като аспекти на бъдещата си реалност или ще се върнем отново в обичайното русло.

Тези три  фази са сложни и богати на смисъл и съдържание и изискват отделно внимание, а докато чакате вдъхновението и благоволението на автора и неговите колеги, можете съвсем успешно и безопасно да преминете през този период, разполагайки с гореизложената информация, както и с някои и препоръки представени ТУК

Успех!
понеделник, 13 март 2017 г.

Ретроградна Венера - инструкции за безопасно ползване

Ключовата дума в описанието на ретроградната фаза на всяка планета е преосмисляне. Обикновено то протича чрез малки или по-големи неприятности и забавяне на развитието по темите на съответната планета, когато тя навлезе в ретроградната си примка. Венера, да речем, винаги създава проблеми на влюбените, особено на нововъзникналите връзки и изчерпаните взаимоотношения. Започваме да си задаваме въпроси дали сме направили верния избор, това ли е човекът, който действително може да отговори на очакванията ни за пълноценна връзка. Или пък една сутрин се събуждаме, поглеждаме се в огледалото (а то изумително много прилича на глифа на Венера) и решаваме, че някак си тази прическа никак, ама никак не съответства на вътрешното ни състояние. Понякога Венера си служи и с по-радикални способи.
Всичко зависи от това, доколко в този период вкусовете и ценностите ни ще претърпят промяна. В случай че ключовите градуси в настоящата ретроградна примка аспектират сензитивни точки от хороскопа, това е гарантирано. И така, изведнъж добиваме смелост да експериментираме с външността си, да направим ремонт у дома, така че да го нагодим към последните модни течения или да си позволим покупки, които в друго време биха ни се стрували проява на абсолютна липса на здрав разум. Нещо повече, изведнъж ни хрумва, че половинката ни съвсем не отговаря на типа партньор, който си представяме до себе си, или пък се отдаваме на неочакван прилив на нежност към някого, който отдавна е напуснал живота ни. Затова никак не е  излишно да си припомним какво може и какво не бива да правим в този период. Венера навлезе в ретроградната си примка на 29 януари и ще излезе от нея на 17 май.

Какво не трябва да правим

На първо място не бива да гледаме сериозно на постоянно менящите се вкусове и интереси, поне докато Венера не възстанови обичайното си движение. Може да изпитате внезапна отчужденост от партньора или да почувствате привличане към някой друг. Почакайте Венера да възстанови нормалния си ход, а най-добре да излезе от ретроградната примка, дори да не сте обвързани и да не рискувате загубата на скъп човек. Едва тогава ще сте наясно дали действително сте преживели любовно озарение или умопомрачение и дали отказът ви от участие в досега съществували взаимоотношения е адекватен избор или каприз.

По правило се реализира вторият вариант, тъй като връзките, възникнали по време на ретроградна Венера, са меко казано неуместни, не притежават потенциал за развитие, а осъзнаването на всичко това често протича на фона на драматични преживявания. Скоро след като Венера възстанови обичайния си ход, с удивление ще установите, че сте се припознали в някого и да - обектът на вашите трепети най-вероятно ще почувства същото. Не, не казвам, че трябва да се замонашим, но не възлагайте големи очаквания на романтичните познанства, установени в този период. Практиката показва, че макар те да са доста поучителни, да предоставят безценен опит и оставят дълбоки следи в душата ни, рядко са дълготрайни и пълноценни.

По същият начин отчуждението и кризата във взаимоотношенията по правило цели да изчисти онези стереотипи в поведението и представите на партньорите, които са подчинени на остарели и изживели времето си представи и ценности, за да направи връзката по-жизнена и пълноценна. Защото ние често преследваме цели и следваме модели, изградени върху ценности, които отдавна не представляват стойност и са загубили жизнеността и потенциалът си да ни направят действително щастливи. А упоритото придържане към тях ни лишава от възможността да задоволим настоящите си потребности.

По тази причина това е и най-неподходящото време за сключване на брак. Ще се появят куп причини и препятствия, поради които съвместното съжителство ще става все по-трудно и безрадостно.

Същото можем да кажем и за спонтанните решения, касаещи имиджа, устройството на дома, крупните покупки и капиталовложенията.

Без остра необходимост, избягвайте да взимате и давате пари назаем.

Деловите партньорства, установени през това време, се оказват безперспективни и често генерират финансови загуби за някои от участниците в тях.

Хората на изкуството обичайно също трудно понасят този период, тъй като той е свързан с продължително отсъствие на вдъхновение, ниска самооценка и осезаем песимизъм. Направете малка пауза, преразгледайте стари творчески идеи, разчистете работното пространство или просто си починете. В крайна сметка творчеството не е производство и едва ли ви се налага да изпълнявате план и да се съобразявате с крайни срокове.

Началото на дългосрочни взаимоотношения, даването на обещания, инвестициите и финансовите отговорности, поети в този период, са гарантиран източник на бъдещи недоразумения. Партньорите ще се окажат неподходящи за съвместен живот и бизнес, обещанията - неизпълними, по независещи от нас причини, вложените средства няма да оправдаят очакванията за възвращаемост, придобитите ценности ще се окажат фалшиви или с далеч по-ниска стойност.

Под влияние на Венера се намира  и модната индустрия, козметиката и парфюмерията, както и всички светски мероприятия в областта на културата и изкуството. Логично - налагането на нови брандове, премиери на големи представления, изложби и дебюти ще бъдат посрещнати със слаб интерес, а експериментите с козметични средства и пластична хирургия с цел разкрасяване, няма да оправдаят очакванията.

Оказва се, че това е достатъчно сложен период за всеки от нас. Венерианските сфери са така дълбоко вплетени в живота ни с усещането за доволство и благополучие, че почти няма човек, който да не преживее поне малко тъга и разочарование. Благодарение на ретроградния ход на Венера обаче, разбираме къде ни липсва съвършенство, кои наши желания са останали незадоволени и кои са изгубили своята стойност и как да направим живота си по-щастлив.

Какво да направим?

Често, в забързания ход на живота, пропускаме да ревизираме целите и желанията си. Стремим се към нещо, което в миналото би ни направило щастливи, но сега вече е загубило актуалността си. Поради ограничаването ефекта на социалното влияние и стереотипи, упражняващи все по-голямо влияние в живота ни, в този период, успяваме по-добре да определим кой и какво представляват действителна ценност за нас. Периодите на ретроградие на Венера ни дават прекрасната възможност да направим преоценка на ценностите и желанията си и да ги нагодим към текущите си потребности. Така ще бъдем сигурни, че желанията, мотивиращи постъпките и стремежите ни в бъдеще, действително притежават потенциал да направят живота ни по-щастлив и комфортен.

Преосмислянето на въпросите, касаещи личния живот, хармонизиране на съществуващите отношения, изчистването на стари недоразумения и освобождаването от недоизживени чувства и привързаности, също са инвестиция в щастието и доволството ни.

Сега можем да коригираме взаимоотношенията си и да им придадем нов смисъл и съдържание. Не се колебайте да посветите време и внимание на любимия човек, да обсъдите  желанията и нуждите, които всеки има във връзката, да опресните представите си за хармонично и здравословно партньорство. Не започвайте дълги и мъчителни разговори, използвайте по-меки и игриви средства. Дори шеговито обсъждане на сексуалните ви фантазии би могло да ви разкрие много един за друг. Важното е да не упражнявате натиск и да не търсите незабавен резултат.

Ако минали връзки не ни дават покой, или изпитваме негативни чувства към бивши партньори, това е идеалният момент да сложим точка на миналото. Не се притеснявайте как ще стане това. В случай че сме узрели да го сторим и действително сме готови да простим и забравим, ретроградната Венера сама ще се погрижи за всичко. Тя има удивителните способности да организира случайни срещи между стари познайници, дори да ги делят хиляди километри и цели животи. По-важно е да се възползваме от възможността да се освободим от товара на миналото, за да дадем шанс на бъдещето. Или да си припомним минали грешки, за да не ги повтаряме.

Въпреки съпътстващите финансови трудности и ограничения, а може би именно заради тях, периодите на ретроградна Венера ни помагат също и да въведем порядък и дисциплина в изразходването на финансовите си средства. Преразгледайте бюджета си, започнете да си водите дневник на разходите. Това ще ви помогне да станете по-отговорни и да управлявате средствата си ефективно.

По време на ретроградната фаза на Венера се променят нашите ценности и емоционални стереотипи. До края на периода ние не можем да определим точно какво искаме, тъй като се разграничаваме от досегашните си представи за щастие и доволство, но все още не сме изградили нови, с които да ги заменим. Нещо повече, променяме се не само ние, но и целият свят около нас. Въвеждат се нови закони и правила в общуването, нови тенденции завладяват пазарите, дори модните тенденции се променят. Стойности биват обезценени, но други запазват непреходността си и дори заблестяват с нови величини. Затова е важно да бъдем крайно съзнателни към вътрешните си усещания, но да се въздържаме от сериозни и крайни решения.

петък, 10 март 2017 г.

Пълнолуние в Дева - пролетно почистване с метлата на Съдбата

Пълнолунието през март, със сигурност не може да се нарече обичайно - и по аспекти и по цикли, то подсказа настъпването на важен етап в развитието на възникнали в миналото процеси и сюжети.  В деня на Пълнолунието - 12 март, е падежа на растящата квадратура на Меркурий със Сатурн, последвана от годишната сатурнова ревизия на амбициите на Слънцето, а самото пълнолуние указва фаза в развитието на процесите и сюжетите генерирани от Слънчевото затъмнение на 26 февруари тази година и лунното затъмнение на 16 от септември 2016. Родените в последната декада на подвижните знаци в тропическия зодиак Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, вече вероятно преживяват процеси,които променят не само текущите житейски сюжети, но преди всичко и най-вече пораждат криза на самоличността и фундаменталните принципи, които добавят или отнемат смисъл в живота им.

Предвид текущата астрологична обстановка, дните около Пълнолунието вероятно ще оформят период на изострени противоречия, породени от незаконни или безотговорни инициативи и решения. Сега, ситуациите пред които ще ни изправи това Пълнолуние призовават към поемането на отговорност за допуснати в миналото грешки, лъжи или укрити истини, упорито поддържани самозаблуди и изкривено прилагане на човешките и божествените закони.

Съвсем логично, предвид политическата обстановка в страната пък и по света, можем да наблюдаваме както вътрешно властови проблеми-оставки, уволнения, понижаване в ранга,така и проблеми на определени личности и структури със самата власт и представителите на закона и реда.

В индивидуално-личен план, периодът и събитията с които той ще ни ангажира, вероятно ще подчертае "грешки в изчисленията" от миналото, когато в опитите си да окажем натиск върху хода на ситуациите в живота си, или да избегнем кризисни ефекти, сме предприели мерки, подценявайки основния фактор-мъдростта на самия живот и еволюционните процеси, които са част от естествената му природа. Начинания, идеи и ситуации възникнали през февруари 2017г., септември и март 2016г., сега ще се покажат своята действителна светлина и ще разкрият действителния си смисъл. В дните преди и след пълнолунието, вероятността от конфликти с хора и органи, упражняващи контролни функции в живота ни е повишена,а допълнителните трудности и интензивната работа по изпълнение на поети отговорности и задължения - почти неизбежни. Но ако в миналото нещо сме пропуснали, в нещо сме се заблудили или просто сме сгрешили в преценката си, сега резултатите от действията ни и срещата с реалността ще ни подействат отрезвяващо и дори, в случай че си позволим да потърсим и открием причинете в себе си-укрепващо.

Квадратурата между Меркурий и Сатурн, която поставя своя отпечатък върху пълнолунието обичайно възпрепятства комуникацията и придвижването. Излишната критичност ще затруднява постигането на разбирателство, провеждането на важни преговори и равнопоставеното общуване. В случай, че обстоятелства или силен вътрешен импулс изискат да изложим мислите си логично, свързано и убедително вероятността да се натъкнем на проблем при подбора на думите или привличането на вниманието на събеседника е съществена. Но  нежеланието да губим сили, енергия и ресурс за повърхностни и несъществени разговори, може да предизвика и положителен ефект- както за говорещите, така и за слушателите им. Интересът към нашите мисли и идеи, естествено ще пресее хората в обкръжението ни, които действително, а не проформа се интересуват от тях. А необходимостта да се изразяваме ясно, кратко и по същество би могла да изчисти от словообмена от заблуждаваща и несъществена информация и да ни научи да бъдем по- отговорни  и грижовни към думите си и по критични към идеите и мислите, които не само допускаме в съзнанието си, но и си позволяваме да предложим на вниманието на околните Или иначе казано-да изхвърлим мисловния и словесния боклук от съдържанието на съзнанието си и общуването си .

Препятствията в текущите дела и планове възникващи сега, за мнозина ще укажат необходимост от разчистване на пространството за реализацията на нови по-актуални или стари, но по-жизнеспособни сюжети. Полезно е в този момент да се посветим на приключване на стари дела, решение на проблеми отстраняване на недостатъци и поправяне на грешки от миналото. Независимо че казусите могат да се окажат твърде сложни, а в някои случаи дори неразрешими, именно те ще ни подскажат какво е необходимо да оставим в миналото и ще ни подтикнат към важни решения за промяна в приоритетите, които в крайна сметка в бъдеще ще ни позволят да направим и правилният избор.

Следва да имаме предвид, че новите начинания и житейски сюжети възникващи през март са практически обречени на неуспех. Главната задача която стои пред нас сега е да уредим и освободим миналото и Съдбата ще ни съдейства и насочва именно в този контекст. Чрез проблеми, усложнения и ограничения, които срещаме по пътя си Вселената ще ни подсказва с какво сме длъжни да се съобразим, тъй като на този етап не разполагаме с емоционален,съзнателен и мисловен ресурс, с помощта на който да го преодолеем.

Пълнолунието и процесите задействани от него ще осъществят своеобразна диагностика на вътрешното ни състояние, насочвайки внимание към вътрешни врагове и токсични източници-зависимости, обиди, претенции към обкръжението, към определянето и отстраняването на вътрешните причини за външните проблеми с цел корекция и отказ от деструктивни и ограничаващи, мисли, чувства и житейски сценарии.

В случаите, когато не чувстваме, или сме загубили връзката си със своите вътрешни ориентири, не знаем или не разбираме скритите модели и причини, които ни ръководят, водят, осмислят постъпките и пораждат резултатите в живота ни, това пълнолуние както и събитията през последните седмици отключват процеси, които предизвикват хаос, загуба, житейска неустойчивост и нестабилност. Те биха могли да ни натрапят измамното чувство, че сме жертва на обстоятелствата, на присъствието или отсъствието на положително влияние на отделни личности, модели и сюжети в живота ни. Но всъщност, целта на настоящите процеси е да осъзнаем, че носим лично отговорност за това което сме и можем да бъдем. И сега имаме възможност да сверим курса, като съотнесем настоящата си реалност и плановете си за бъдещето със своя вътрешен компас и в случай на несъответствие- да обърнем хода на живота в курс и направление, което е предназначено именно за нас. Ако събитията ви носят усещане за хаос, неопределеност и загуба на твърда почва под краката, ако се чувствате объркани от липсата на ясен фокус и цел пред себе си, това определено е знак, че се намирате не там където трябва да сте и вероятно наскоро или отдавна сте се отклонили от курса, който е избрала да следва душата ви, от своята мисия и жизнен път. В такъв случай, за вас може да стартира период на сериозно разчистване,
в който обстоятелства и хора рязко и внезапно да напуснат живота ви, под натиска на неконтролируеми събития и обстоятелства. Особено вдъхновение, интуитивни прозрения, чисти чувства, висши прояви на любов и високи идеали, за които с готовност бихте пожертвали желания и притежания пък са знак за постигнато високо ниво на духовна съзнателност, зрялост и мъдрост. Сравнително лесно и осъзнато ще можете да "пожертвате" външни форми, за да придобиете вътрешни богатства или да съхраните чистотата на вече придобити духовни добродетели.


Успех!

събота, 4 февруари 2017 г.

Бъди светлината в себе си

Бъди Светлината в себе си! Всеки от нас трябва да развие в себе си способността да си проправя път през тъмнината сам - без приятели, близки, партньори и учители. Без карта и без водач. Свободата не може да бъде достигната без да преминеш през самотата. Дали ще се чувстваш самотен и слаб докато трае този процес, зависи от готовността ти в края на пътя да отпразнуваш собствената си Сила и Личност.

сряда, 11 януари 2017 г.

Пълнолуние в Рак: Не се учи на навигация докато има буря

В природата на чувствителния Рак е скрит стремежът към сигурност и безопасност. За да я обезпечи, Ракът е склонен да сдържа емоциите си, да крие тайните си. Природата на Рака, прилича на спокойно езеро в горещ слънчев следобед. Приканва те да приседнеш край него и да се разтвориш в огледалните му отражения. Да изследваш с часове динамичните нюанси на оловно-синьо-зелените цветове и танцуващите по повърхността му облачета. Красиво е. Спокойно и уютно. Представа си нямаш дори колко живот кипи под огледалната му повърхност, колко е дълбоко и колко е студено. Докато не издържиш и не се гмурнеш в него. И тогава бистрата вода помътнява, на повърхността изплува тиня, а непознати форми на живот започват да дават знаци на присъствие и интерес към теб. Излизаш бързо. Защото в природата на Рака са скрити инстинктите за оцеляване.

Пълнолунието обичайно задейства процеси, при които скритото става явно и ние получаваме възможност да забележим и осъзнаем причини и факти, които до този момент са останали в страни от нашето полезрение. При пълнолунието емоциите достигат до температура на кипене, проблемите до максимална форма на изява, победите очевидни, пораженията-също, а енергийния ресурс преминава от фаза на натрупване към фаза на проявление. Какво ще забележим, какво ще осъзнаем, какво ще трябва да преодолеем и накъде ще насочим силата си, а също и как всичко това ще се отрази на последващите сценарии и решения, зависи от зодиакалната ос в която се активира и аспектите на Слънцето и Луната.

Първото пълнолуние за годината се случва на 12 януари в 13,33ч. и се проектира по оста Рак-Козирог. Развива текущата конфигурация образувана от Слънцето, Уран и Юпитер, от динамиката на тауквадрата до категоричността на космическия кръст. Няма да се спирам на описанието и значението на конфигураците. Имената им носят красноречиво послание, поне що се отнася до втората. А първата, вече задава своите изяви поставяйки на масата остри проблеми и форсмажорни обстоятелства, от лично или общо-социално естество, под формата политически, икономически и дори метеорологичен характер, с пряк ефект върху личния или деловия живот. Така е при кардиналните знаци - не оставят никого безучастен. Особено с Рак -Козирог, където изследваме движението от основата към върха. И обратно.

Присъствието на планети като Уран и Юпитер ни дават указания, че периодът би могъл да се окаже преломен за мнозина, а текущи ситуации и важни взаимоотношения с фундаментален характер ще преминат през динамична фаза на растеж или разпад. Изследваме основата. Затова събитията и преживяванията и най вече текущите обстоятелства, ще насочват вниманието ни към необходимостта от преоценка на собствените сили и възможности и ще изострят потребността ни да бъдем (или самозаблудата че сме) по-добри, по-можещи и по силни, отколкото в действителност сме. Изкривените перспективи и нереалистичните очаквания сега стават очевидни, а всички усложнения във взаимоотношенията и общуването породени от самолюбието и липсата на деликатност-поразяващо ясни. Въпреки това, именно в подобни моменти добиваме готовност за героични подвизи и радикални решения, за разточителни жестове на обещания и разпиляване на ресурси.

Вероятно ще станат очевидни пропуски в уж добре обмислени планове и намерения, гафове, слабости и грешки, несвършена работа или пропилени ресурси. Първоначалните ни замисли и цели могат да рухнат под тежестта на собствената си несъстоятелност. От някои ще трябва да се откажем, други да променим до неузнаваемост, за да им дадем все пак шанс да оцелеят и да продължат развитието си. Кардиналните оси настройват към кардинални промени. Козметични такива рядко предлагат устойчиви решения, така както есента отстъпва пред зимата и въпреки измамната утеха на по-топлите дни в крайна сметка, рано или късно светът се скрива под бялото одеяло на зимата.

Енергетиката на това пълнолуние поставя остри проблеми за разрешаване. Всеки от нас вероятно ще се почувства предизвикан под една или друга форма когато пълната Луна освети онези области, в които съществува несъответствие между желания и налични възможности и обстоятелства. Обичайно възприемаме това противоречие като сигнал за атака и тъй като пълнолунието е повратна точка, събитията пораждат бързо развитие на ситуациите или техния разпад. Във всеки случай обстоятелствата вече няма да са същите. Нещо ще се промени, друго ще достигне до своя естествен финал. Но не забравяйте моля за природата на Рака - сигурност и безопасност.

Безопасното преминаване през предизвикателствата осветени от пълнолунието наистина изисква предпазни мерки. Натрупаната енергия може да стане неуправляема и лесно можем да надценим възможностите си, позволявайки си да се движим с висока скорост по непознати и непочистени пътища. В буквален и преносен смисъл. Затова е необходимо съзнателно да запазим спокойствие и трезва оценка, а по възможност да отложим за ден-два дела и решения изискващи такива. Показателна относно трезвата преценка е липсата на какъвто и да било ангажимент на Меркурий към текущата ситуация. Едва пробуждащ се от зимен сън и все още наслаждаващ се на уединение, небесния фокусник сега не може да ни предложи удобно решение. На практика всичко на което можем да разчитаме са представи и убеждения формирани в миналото, които тепърва ще доказват своята несъстоятелност. А нови и напълно адекватни на обективните обстоятелства ще имаме едва след 27 януари когато Меркурий излезе от ретроградната си примка.

Алтернатива винаги има разбира се и този път я откриваме в целувката на Венера и Нептун. Тази целувка ни потапя в света на любовта, поезията, музиката, мечтите и фантазиите. Дали е чиста случайност че в този момент небето ни предлага изострена възприемчивост към красотата и любовта? Или това е още един капан от свръхемоции и нереалистични фантазии, прикрит зад булото на красиви мечти и любовни обещания? И двете може би. Потапянето в мечти и силните емоции също могат да ни тласнат към необмислени избори и решения. Едно е сигурно - Любовта отново предалга да спаси света. Защото пълната Луна в Рак заедно с Венера и Нептун със сигурност засилват интуитивните и емпатичните ни способности, поради което имаме прекрасната възможност не да разбираме, а да чувстваме. И хората и света около себе си. Важното е да не се опитваме да контролираме, следвайки поривите на силно фрустрираното Слънце и радикалните настроения на Юпитер и Уран. Защото имаме възможност да използваме интуитивните си прозрения и впечатления, за да направим оценка на изборите и решенията си или да се ориентираме към онези свои планове, които могат да принесат блага не само за нас но и за другите. Да планираме промяната с любов и грижа към себе си и другите. Да внесем хармония и красота в живота и взаимоотношенията си и да се потопим в тях докато бурята отмине.

Медитирайте, послушайте хубава музика, потопете се в магията на киното, запознайте се отблизо с психотерапевтични и езотерични практики. Внесете повече романтика в живота си. Близостта тези дни ще ви поднесе неочаквани разкрития. Направете красив жест, любовно признание или просто поговорете с някого-със сърце и душа.